U bent hier

Archief

afbeelding van elze

Krijg nou de tARO-kaarten

Als je je gaat ver­die­pen in de ken­nis en kun­sten van me­diums kom je van­zelf op tarot­kaarten te­recht. Tarot­kaarten zijn oude speel­kaar­ten die al sinds het midden van de 15e eeuw worden ge­bruikt. Het kaartspelen, dat sinds de 14e eeuw gebruikelijk was geworden in Europa, stamt waar­schijn­lijk van de Mamlukken uit Egypte, lees ik op wikipedia.
afbeelding van elze

Familieprogrammeurs

Her­ha­ling. Het is zo oud als de oer­knal. Al­les is in fe­te her­ha­ling. Een steeds weer­ke­ren­de her­ha­ling van be­we­ging en rust. Van dag en nacht, zon en maan, eb en vloed, zo­mer en win­ter en warm en koud. Er­gens op die her­ha­len­de weg naar nu ont­stond het ge­heu­gen: de her­ken­ning van 'hee, dit heb ik eer­der mee­ge­maakt'. En daar­mee het be­wust­zijn [het komt en gaat]. En de stap naar coör­di­na­tie [eerst komt dit en dan gaat dat]. En se­lec­tie [dit is fijn en dat is niet fijn]. En stu­ring [ik wil dat dit komt en dat gaat].
afbeelding van elze

Studentenmoraal

De stu­den­ten pro­tes­te­ren. Te­gen de plan­nen van het - uit een­der­de van de 2e Ka­mer be­staan­de!!! - VVD-CDA ka­bi­net Rutte. Om te be­zui­ni­gen op het on­der­wijs. Te­gen de ge­za­me­lij­ke uni­ver­si­tei­ten die de­ze plan­nen steu­nen. En de hoog­le­ra­ren en [som­mi­ge] po­li­tie­ke par­tij­en doen mee. Als dit ka­bi­net zijn zin krijgt is de ba­sis­beurs ver­le­den tijd, een so­ciaal leen­stelsel het nieu­we he­den en boe­te op te lang stu­de­ren het ge­volg.
afbeelding van elze

Zeggenschap

Het Britse Chartered Management Institute voorspelt dat miljoenen mensen straks een deel van hun tijd thuis zul­len wer­ken. Aan­lei­ding voor dit thuiswerken is: de af­stand tussen werk en huis wat toe­nemende reistijd kost door files die het mileu steeds meer belasten.
afbeelding van elze

Cultuurmuren

Een klein bedrijfje met vier 45+ vrouwen en een bazin van 60. De bazin verdwijnt in de VUT en een 30 jarige manne­lijke baas verschijnt. Het is even wennen maar gedane zaken nemen nu eenmaal geen keer.  Na vijf jaar gaan de zaken zo goed dat er een nieuwe sollicitant ten tonele ver­schijnt. Weer een man, nu iemand van 25 want, hebben de 55 jarige oudste en de baas beslo­ten, liever geen vrouw en zeker geen oudere. Alles gaat goed tot de baas even naar zijn zieke kind moet, juist  terwijl ze genieten van een, bijna verorbert, gezamenlijk etentje.
afbeelding van elze

Leiderschap

Naar verluidt overweegt PvdA-leider Bos minister van Financiën te worden en vice-premier en voelt CU-leider Rouvoet ervoor om minister te worden van Jeugdzaken', aldus Nos teletekst. En op Nu.nl lees ik: “Rouvoet staat in de Chris­ten­Unie onder druk om fractievoorzitter in de Tweede Kamer te blijven, aldus zijn woordvoerder'.
 
afbeelding van elze

Vrijheid gezocht

Sara en Ammar zijn weer terug in Nederland. Na twee jaar ge­dwon­gen verblijf bij hun vader in Syrië en na hun vlucht naar de Ne­der­land­se ambassade nog een half jaar wachten op de uit­komst van talloze on­der­han­de­lin­gen zijn ze dan eindelijk terug.
afbeelding van elze

Arm, rijker, rijkst

Het VN Instituut voor Economische Ontwikkeling in Helsinki concludeert na on­der­zoek van alle landen ter wereld dat 10% van de wereldbevolking 85% van de rijkdom van de wereld bezit. De rijkste 2% van de vol­was­se­nen bezit wereldwijd meer dan de helft van de rijkdom. De armste helft van de volwassenen bezit maar 1%. De rijken wonen vooral in Noord-Amerika, Europa en in delen van Azië.
afbeelding van elze

Economische beestenbende

Je hebt economen en economen. (Staats)huis­houd­kun­di­gen te over, in soorten en maten. Ik zie er drie: groei-, balans en groeibalanseconomen. De eerste zijn hyena's die vechten voor een econo­mi­sche toren van babel die tot in de he­mel rijkt. De balanseconomen zijn de zwanen die stug doorwerken aan een evenwichtige economie van welzijn en wel­vaart voor iedereen. En de leeuwen zijn vriendjes met beide tegelijk. Zij willen met hun groei-balans­eco­no­mie van twee walletjes eten en gaan op en neer. 
 

Pagina's