U bent hier

Archief

afbeelding van Elze te Winkel

Eeuwige ontevredenheid

De homo sapiens is ontevreden. Niet zomaar een beetje maar zeer ontevreden. Zo erg dat het zeer doet. En dat laat hij mer­ken ook. Hij schreeuwt het uit. Zowel binnenshuis als buitenshuis. Verbaal als nonverbaal. Want de homo sa­piens wil Status. Wil een god­de­lijke positie in de familiaire samenleving.
afbeelding van Elze te Winkel

Honderd jaar geleden begon de 1e WO

De homo sapiens wil het maar niet laten. Al zolang hij bestaat re(a)geert hij hypothalamisch bij de beesten af met een voortdurende oorlog en strijd om zijn testosteronische macht over 'de vrouw' en 'haar nageslacht' te handhaven maar toch blijft hij hard­nek­kig de illusie houden dat hij een mensis. Dat hij een rationeel denkvermogen heeft en dat goed kan verbaliseren. Kan ja, in theorie, maar doen?.... ho maar.

afbeelding van Elze te Winkel

Risico-inventarisatie

De ramp met de MH17 [de vliegramp in OekraIne op 17-07-14] heeft het nog maar eens even on­be­hou­wen voor het 'voet­licht' gebracht: de Ri­si­co-­In­ven­ta­ri­sa­tie moet broodnodig worden geëvalueerd. Niet alleen wettelijk en or­ga­ni­sa­to­risch, maar ook in­di­vi­du­eel. Waar liggen de risico's, waar liggen grenzen wat toe­laat­baar is, wat doen we om risico's te ver­mij­den en wat zijn de acties als die worden overschreden.
afbeelding van Elze te Winkel

Operatie Beschermend Schild

'Israel heeft zondag de meeste troepen teruggetrokken uit de Gazastrook. Maar er is nog geen officieel ein­de gemaakt aan de operatie Beschermend Schild, schrijft de Israëlische krant Haaretz zondagmiddag', aldus Nu.nl. 
 
Vraag die de meneen in de Gazastrook en elders in Palestina en Israel en daarbuiten bezighoudt is wanneer daar wel een einde aan komt.
afbeelding van Elze te Winkel

De euthanasie van de vrije markt

In mijn boek 'Wat is er toch met jul­lie aan de hand in Ne­der­land' [2003] beschrijf ik de gevolgen van het beleid van de elite van de vrije markt. Ik moest daar ineens aan denken toen ik vanmorgen het artikel over euthanasie las op NU.nl. Hoe ouderen daar steeds vaker voor open staan. In 2001 kon 54% zich voorstellen ooit om euthanasie te vragen. In 2009 was dat 70%. De groei was vooral opvallend tussen de 64 en de 74 jarigen. Met name onder niet-religieuze hoogopgeleiden.

afbeelding van Elze te Winkel

Het hoofd van BV Nederland

Niet wetende wat er aan het begin van de avond bekend zou worden ge­maakt, begon ik gisteren met: 'ra, ra, waar hebben ze het over, [zie Samen-werken/'Met het oog van...']. De inspiratie daarvoor had ik de avond er­voor opgedaan dankzij het verhaal van Brandpunt over het merk Bea­trix. De ma­nier waarop ze haar hoofddoek om haar hoed had ge­knoopt tij­dens haar be­zoek aan een moskee in Oman, deed mij ineens aan Egyp­tische farao's den­ken. Ze heeft er wel wat van; ons Nationale hoofd van de Breed­ge­voord on­der-­han­de­len­de geld­wol­ven.
afbeelding van Elze te Winkel

Met het oog van....

Ra, ra, waar hebben ze het over, die faraotische familieleiders van wettelijk ge­ïn­sti­tu­ti­o­na­li­seer­de fa­mi­lie­be­drij­ven. Het fa­mi­lie­volk moet er maar naar ra­den, want weten mogen ze niet. Die weten­schap is alleen voor de fa­mi­lie­ko­nink­jes weg­ge­legd. Die hebben een Abramitische en Sara­ï­ti­sche positie. Zij moeten immers het familiemerk in Machts­wel­lust­i­ge fa­mi­lie­stand houden. Dat levert Aanzien en Geld tegoeden op. Dat MAG.... van het familievolk.
afbeelding van Elze te Winkel

Het rode gevaar

'Het kan verkeren', zo ben je een rood gevaar volgens die 'li­be­ra­len met hun conservatieve rot­be­leid' en zo krijg je van dat so­ciaal-liberale regentenvolk de strategische gelegenheid om 'de la­chende derde' te grazen te nemen en als 'de lachende twee­de' een historisch be­stuurs­dealtje te slui­ten met 'de la­chen­de eerste'. Want een rode vos verliest immers wel zijn Sam­som-haren maar niet zijn acti­vis­ten-streken.
 
afbeelding van Elze te Winkel

Verkiezingskoorts

Er waart verkiezings­koorts in Nederland. De op­vat­tin­gen en beloftes vliegen je om de oren. Ineens moet het con­for­mis­ten­volk keuzes maken. Ineens moeten potentiële leiders het volk zien te over­tui­gen van het nut van zijn of haar be­leids­plan­nen. En ineens neemt iedere conformistenleider met rat­ten­van­gers-vertoon het standpunt van zijn of haar achterban in. Pre­cies zoals de con­for­mis­tische ach­ter­ban het graag hoort en ziet. Zit mijn kleding goed, mijn stropdas recht(s) voor, zijn mijn ver­halen goed geslepen? Want de ach­ter­ban wil macht.
afbeelding van Elze te Winkel

Over coöperatief gesproken

De Verenigde Naties hebben 2012 uitgeroepen tot het internationale jaar van de coöperaties. Een coöperatie is een sa­men­wer­kings­ver­band om ge­meen­schap­pe­lij­ke doelen te bereiken. Dat is geen Britse meel en wevers uitvinding van de 18e eeuw zoals sommige wiki­pe­diasites ons willen doen geloven, maar al een oeroud elementair gegeven. Kijk maar in de kos­mos en kijk maar naar al die cellen, organen en natuurkundige delen in een plantaardig, dier­lijk en menselijk lichaam.

Pagina's