U bent hier

Arm, rijker, rijkst

afbeelding van Elze
Het VN Instituut voor Economische Ontwikkeling in Helsinki concludeert na on­der­zoek van alle landen ter wereld dat 10% van de wereldbevolking 85% van de rijkdom van de wereld bezit. De rijkste 2% van de vol­was­se­nen bezit wereldwijd meer dan de helft van de rijkdom. De armste helft van de volwassenen bezit maar 1%. De rijken wonen vooral in Noord-Amerika, Europa en in delen van Azië. Van de ruim zes miljard mensen op de aarde hebben 37 miljoen mensen een eigen vermogen van 385.000 euro (rijkste 1%), dan wel een eigen vermogen van 47.000 euro (rijkste 10%).
 
'Ze hebben ons verraden', riep Vrouwe hyena, de groei-eco­no­om uit. 'Die lelijke eendjes ook met hun recht­vaardig­heids-­ge­zeur. We moeten snel iets bedenken voordat ze overal achter komen'. Wat was er gebeurd? De grote Fee N had uitgedokterd dat de rijken 85% van de wereld in handen hadden. Dat ze nog maar vijftien procent te gaan hadden. Gelukkig wist zij nog niet alles. Want Vrouwe hyena was een slimme donder. Ze hielp als bescheiden on­derkant heer middenstand, oftewel Koning leeuw, met zijn bank en fa­mi­lie­za­ken. In ruil daarvoor had zij de vrije hand in de op­voeding en kreeg ze de helft van de buit. Dankzij haar zakelijke instinct en haar op­voe­dings­metho­de wist zij niet alleen het bezit van haar man zo te vermeerderen dat ze samen de helft van de wereld in handen hadden, haar troyaanse op­voe­dings­me­tho­de had ook acht van haar kinderen ertoe aan­ge­zet om haar voor­beeld te volgen. Met als resultaat nog eens vijfen­dertig procent van de wereld. Niet zo vreemd dus dat haar man en kinderen haar adoreerden en op een keizerlijk voetstuk zetten. Temeer daar zij zich heel bescheiden bleef op­stel­len en haar man en kinderen alle eer en faam toeschreef. Daar hiel­den papa en de kinderen wel van. Ze kreeg dan ook alle ruimte om haar zin door te drukken. Haar adviezen werd steevast met grote eerbied opgevolgd. Nu die laatste vijftien procent nog. Ze schatte dat ze zo'n 12% met redelijk ge­mak binnen zou kunnen halen. Met haar troyaanse ervaringen en steun van haar man en kinderen kon ze deze groep ook wel op haar hand krijgen. Je hoefde ze alleen maar een beetje onder de kin te kietelen en een mooie be­loning in het vooruitzicht te stellen en klaar was kees. Alleen die laatste drie procent was een probleem. Die maalden niet om bezit maar zeurden steeds om recht­vaardig­heid en zeggenschap. Alsof dat belangrijk was. Daar snapte ze nou niks van. Buit en bewondering was toch voldoende. Als ze nou maar precies deden wat zij wilde kregen ze ook hun deel, maar nee hoor, zij wisten het weer beter. Vrouwe hyena baalde flink. Als ze niet op­pas­te viel haar mooie plannetje alsnog in duigen. Hoe kon ze ervoor zorgen dat haar man en kinderen aan buit en bewondering vastgeplakt bleven zitten en niet alsnog naar dat opruiende gepraat van die stomme zwanen zouden gaan luisteren? Hoe kon ze die zwanen zover krijgen dat ze ook buit en be­won­de­ringsverslaafd raakten? Haar man en de kinderen kon ze er van­zelf­spre­kend niet over raad­plegen. Dat zou haar ware bedoelingen verraden. Al­leen via de gebruikelijke omweg van bangmakerij, voor het gevaar van de klei­ne drie: Japie Krekel, de Toverfee en Pinokkio, voor hun kritiek op die Vrij­ge­vochten On­der­ne­mings Club, voor hun roep om zelfbeheersing en lo­gisch nadenken had ze tot dusver succes gehad. Vrouwe hyena bleef maar piek­eren. Was er nou echt geen manier om die gewetensvolle drie ook ver­slaafd te maken aan buit en bewondering?
 
Bron: RTL Nieuws
 
Bedrijvigheid & Economie