Stof tot nadenken

Zelf & Anderen

Cultuur & Maatschappij

Informatie & Proces

Ontwikkelen & Educatie

-

Kennis & Vaardigheden

Bedrijvigheid & Economie

Recht & Regels

Beleid & Politiek

Righttosay fundament

We hebben allemaal het recht op zeggenschap over ons­zelf, en spreek­recht, maar dan wel op voorwaarde van zorgvuldig afstemmen, zonder je­zelf en an­de­ren te be­scha­di­gen.