U bent hier

Recht & Regels

afbeelding van Elze

Het minimumloon in historisch perspectief

Het minimumloon: het laagste bedrag dat een werkgever wettelijk verplicht is als loon te betalen, en een werknemer voor zijn/haar werk mag vragen.

afbeelding van Elze

4 mei

Het is 4 mei. Dodenherdenking. Twee minuten stilte. Maar wie herdenken we nu eigenlijk?

afbeelding van Elze

De gevolgen van de A-morele samenleving

Zodra de a-moraliteit ter sprake komt, wordt de 'noodzakelijkerwijs...' verdrongen eigen/familie moraal zichtbaar. Hier een verhelderend interview in Trouw van 28-04-15 met antropoloog, journalist en schrijver Joris Luyendijk, naar aanleiding van de reacties op zijn boek 'Dat kan niet waar zijn', over de bankiere sector en het taboe op moraliseren.
afbeelding van Elze

Moed

Er is moed voor nodig om niet met één mond te praten van de groep waar je je thuis voelt. Want wat zijn de gevol­gen? 

afbeelding van Elze

Zorgvuldig redeneren.... over het basisinkomen

Zorgvuldig redenenen kun je leren, mits je zelf-onderzoekend en zelf-kritisch bent. Hier een artikel van Rutger Bregman, van de NRC van 01-04-15, over [zorgvuldig redeneren over] het basisinkomen. En hier een verwijzing naar mijn eigen standpunt daarover. 

afbeelding van Elze

Politieke waanzin

Sommige politici voelen zich zo oppermachtig dat zij denken te bepalen dat, hoe en waarin anderen mogen reïncarneren. Hier een artikel van 14-03-15 van Marije Vlaskamp in De Volkskrant over de Chinese waan van de dag.
afbeelding van Elze

De wereld achter de NOS-schermen

Het was hec­tisch gis­te­ren­avond in media­land. Ie­der­een was er vol van. Vlak voor het acht uur nieuws van de NOS zou be­gin­nen be­laag­de een man met een [nep]re­vol­ver de por­tier met de eis om 10 minuten zendtijd. Hij wil­de naar stu­dio acht. Om zijn bood­schap te ver­kon­di­gen. 'Een be­lang­rij­ke bood­schap' zo zei hij. Over al­le ge­va­ren die ons be­drei­gen. Over com­plot­ten, ge­hei­me dien­sten en …..  Hij over­han­dig­de de por­tier een brief waar­op stond wat er zou ge­beu­ren als hij zijn zin niet kreeg.
afbeelding van Elze

Risico-inventarisatie

De ramp met de MH17 [de vliegramp in OekraIne op 17-07-14] heeft het nog maar eens even on­be­hou­wen voor het 'voet­licht' gebracht: de Ri­si­co-­In­ven­ta­ri­sa­tie moet broodnodig worden geëvalueerd. Niet alleen wettelijk en or­ga­ni­sa­to­risch, maar ook in­di­vi­du­eel. Waar liggen de risico's, waar liggen grenzen wat toe­laat­baar is, wat doen we om risico's te ver­mij­den en wat zijn de acties als die worden overschreden.
afbeelding van Elze

Operatie Beschermend Schild

Israel heeft zondag de meeste troepen teruggetrokken uit de Gazastrook. Maar er is nog geen officieel ein­de gemaakt aan de operatie Beschermend Schild, schrijft de Israëlische krant Haaretz zondagmiddag', aldus Nu.nl. 
afbeelding van Elze

Woningcorporaties

De woningcorporaties volgen massaal de EU richtlijnen – om sociale en commerciële wo­ning­ac­ti­viteiten te scheiden – door zich te commercialiseren. Zij verkopen al jarenlang op gro­te schaal so­cia­le huurwonin­gen met een lage huur­waar­de, drij­ven de prijzen van hun bestaande wo­nin­gen op naar grote hoog­te en wachten aasgierig hun economische kans af om lucratieve deals te kun­nen sluiten met vast­goed­onder­ne­mers voor nieuwe woningen. Die ze vervolgens tegen re­cord­hoogte verhu­ren 'omdat de grond­waarde, de bouwkosten e.d. zo gestegen zijn......'. 

Pagina's