U bent hier

Recht & Regels

afbeelding van Elze te Winkel

4 mei

Het is 4 mei. Dodenherdenking. Twee minuten stilte. Maar wie herdenken we nu eigenlijk?

afbeelding van Elze te Winkel

Wat is er nu 'veiliger' dan..., nietwaar VVD?

Wat is er nu 'veiliger' dan een corrupte politie & justitie voor de partijpolitiek van corrupte politici & corrupte bedrijven, nietwaar VVD?

Hier Nieuwsuur met commentaar op het reilen en zeilen bij de politie en de handelswijze van Gerard Bouman, oudkorpschef [tot 2016], oud hoofd AIVD [tot 2013] en oud hoofofficier van justitie in Den Haag [tot 2003].
Meer informatie over Gerard Bouman op wikipedia

afbeelding van Elze te Winkel

Moed

Er is moed voor nodig om niet met één mond te praten van de groep waar je je thuis voelt. Want wat zijn de gevol­gen? Hier een column van 20-04-15 van Roelof Hemmen, nieuwslezer bij RTL-Nieuws, over reacties op de verdrinkingsdood van 700 bootvluchtelingen. 

afbeelding van Elze te Winkel

Zorgvuldig redeneren.... over het basisinkomen

Zorgvuldig redenenen kun je leren, mits je zelf-onderzoekend en zelf-kritisch bent. Hier een artikel van Rutger Bregman, van de NRC van 01-04-15, over [zorgvuldig redeneren over] het basisinkomen. En hier een verwijzing naar mijn eigen standpunt daarover. 

afbeelding van Elze te Winkel

De macht van de despoot-kopiist Koning Willem I.

De kapitalistische despoot-kopiist Koning Willem I heerst nog steeds... over zijn liberaal graaiende na-apers. Zie hier de overeenkomsten.

afbeelding van Elze te Winkel

Politieke waanzin

Sommige politici voelen zich zo oppermachtig dat zij denken te bepalen dat, hoe en waarin anderen mogen reïncarneren. Hier een artikel van 14-03-15 van Marije Vlaskamp in De Volkskrant over de Chinese waan van de dag.
afbeelding van Elze te Winkel

De wereld achter de NOS-schermen

Het was hec­tisch gis­te­ren­avond in media­land. Ie­der­een was er vol van. Vlak voor het acht uur nieuws van de NOS zou be­gin­nen be­laag­de een man met een [nep]re­vol­ver de por­tier met de eis om 10 minuten zendtijd. Hij wil­de naar stu­dio acht. Om zijn bood­schap te ver­kon­di­gen. 'Een be­lang­rij­ke bood­schap' zo zei hij. Over al­le ge­va­ren die ons be­drei­gen. Over com­plot­ten, ge­hei­me dien­sten en …..  Hij over­han­dig­de de por­tier een brief waar­op stond wat er zou ge­beu­ren als hij zijn zin niet kreeg.
afbeelding van Elze te Winkel

Risico-inventarisatie

De ramp met de MH17 [de vliegramp in OekraIne op 17-07-14] heeft het nog maar eens even on­be­hou­wen voor het 'voet­licht' gebracht: de Ri­si­co-­In­ven­ta­ri­sa­tie moet broodnodig worden geëvalueerd. Niet alleen wettelijk en or­ga­ni­sa­to­risch, maar ook in­di­vi­du­eel. Waar liggen de risico's, waar liggen grenzen wat toe­laat­baar is, wat doen we om risico's te ver­mij­den en wat zijn de acties als die worden overschreden.
afbeelding van Elze te Winkel

Woningcorporaties

De woningcorporaties volgen massaal de EU richtlijnen – om sociale en commerciële wo­ning­ac­ti­viteiten te scheiden – door zich te commercialiseren. Zij verkopen al jarenlang op gro­te schaal so­cia­le huurwonin­gen met een lage huur­waar­de, drij­ven de prijzen van hun bestaande wo­nin­gen op naar grote hoog­te en wachten aasgierig hun economische kans af om lucratieve deals te kun­nen sluiten met vast­goed­onder­ne­mers voor nieuwe woningen. Die ze vervolgens tegen re­cord­hoogte verhu­ren 'omdat de grond­waarde, de bouwkosten e.d. zo gestegen zijn......'.

afbeelding van Elze te Winkel

Anarchisten

Anarchie betekent geen heerser in het grieks. In de wereld van de anar­chie is iedereen gelijk. Daar staat niets boven al­len. Daar houden ze van... niets. Vinden ze goddelijk. Hebben ze een heel volk van gemaakt. Van niets.