U bent hier

3.3.1. Basisinkomen

afbeelding van Elze

Er wordt op wereldschaal een basisinkomen ingevoerd voor 7 miljard aard­be­wo­ners. Dit wordt betaald uit de door de VN/overheid te innen ver­mo­gens­be­las­ting, [solidariteitsbelasting]. Een en ander is gebaseerd op de volgende berekening en uit­gangs­pun­ten:

  1. Een inwonend kind heeft tot zijn 18e jaar mini­maal € 25000 nodig [gem. ca. €115,- pm x 18 jr].

  2. Een alleenstaande volwassene heeft [op basis van een huurwoning-op-maat – zie Wo­nen/­Huisvesting] mi­ni­maal €1000 x 12 = € 12000 pj. no­dig om te kunnen leven. Dit is vanaf zijn 18e jaar € 12000 x 82 jaar [100–18 jr] = € 984.000 + € 25000 = € 1009.000 basisinkomen voor 1 mensenleven van 100 jr.

  3. €1.009.000 x 7 miljard bewoners = €7.063.000.000.000.000 = 7 biljard per generatie.

  4. Er zijn nu ca. 10.9 miljoen miljonairs en ca 1225 miljardairs zijn met een gezamenlijk ver­mo­gen van € 427 biljoen. Als 3,5 miljard mensen in 100 jaar gezamenlijk 7 biljard aan vermo­gens­be­las­ting afdragen aan de VN/­over­heid, dan kunnen daar 7 miljard mensen 100 jaar van leven.