U bent hier

Boeken

Onderzoeken

afbeelding van Elze

Over afstemmen gesproken

Organiseren is een kunst. Een groep of organisatie tot ieders tevredenheid leiden al helemaal. Een kunst die niet ie­der­een even goed verstaat. Of wil verstaan. 

Essays

afbeelding van Elze

Wat is er toch met jullie aan de hand in Nederland?

Com­mu­ni­ca­tieter­reur, edu­ca­tie­ve pes­te­rijen, eco­nomische oorlogsvoering, bureaucratische dic­ta­tuur.....,'wat is er toch met jullie aan de hand in Nederland', vroeg een Eu­ro­par­le­men­ta­riër aan een Ne­der­land­se collega. En met hem vele anderen. Om daar inzicht in te krijgen moeten we terug naar de bron: de jungle van de vrije markt.

afbeelding van Elze

Het kind van de rekening

Jong geleerd, oud gedaan. Het gezin is een maatschappij in het klein. Daar zie je wat mensen willen. Daar leer je kri­tiek te ont­van­gen als je geen rekening houdt met de wil van an­de­ren. Daar leer je te protesteren en kritiek te geven als iemand zijn of haar wil wil doordrukken ten koste van jouw en/of an­de­ren. Daar leer je...

afbeelding van Elze

Culturele spelregels

Wie zei dat je het verleden niet moet oprakelen? Dat je je [voor]familie en jezelf dat niet kunt aan­doen? Dat schuld­ge­voe­lens on­no­dig zijn en slecht? Dat je je [voor]ouders en jezelf ten allen tijde moet res­pec­te­ren, ook als zij of jij dat niet verdienen? Dat je emoties vooral niet moet oprakelen? Dat je nooit meer kunt veranderen, dat je nou een­maal ge­worden bent die je bent?

afbeelding van Elze

Een duivels dilemma

Nederland is niet alleen een handelsland die haar koloniale ge­schie­de­nis­boek van piraterij en sla­ver­nij krampachtig ge­slo­ten houdt omdat het taboe is de vuile was buiten te hangen, zij heeft ook al eeuwen­lang een calvinistische historie. Om te be­grij­pen hoe je in godsnaam de vrije markt van piraterij en sla­ver­nij gewetensvol aan elkaar kunt puzzelen volgt hier een ver­haal­tje... of twee.

Autobiografie

afbeelding van Elze

Levensweg

Wie heeft ze niet: dromen. Dromen over een mooie, vredelievende toekomst. Over een wereld zonder haat en nijd. Zonder oorlog en strijd. Zonder armoede en dictatuur. Wie droomt er niet van een wereld waarin mensen elkaar res­pec­te­ren en waarderen. Waarin iedereen zich vrij kan ontplooien en men elkaar – waar nodig – helpt om onze eigen boon­tjes te doppen. Om onze eigen levensweg uit te stippelen.

afbeelding van Elze

Een vat vol historie

Niets is wat het lijkt. Dit boek daagt je op speelse wijze uit om zelf na te den­ken.... over wie je bent in het kleinste kamertje.... van je liberale gedachten in die fysieke com­munisten-maat­schap­pij. En waarom. Dit boek gaat over oud & nieuw, goed & kwaad, ge­woontes & veran­de­ring­en en ei­gen & an­ders.