U bent hier

Over afstemmen gesproken

afbeelding van Elze
Organiseren is een kunst. Een groep of organisatie tot ieders tevredenheid leiden al helemaal. Een kunst die niet ie­der­een even goed verstaat. Of wil verstaan. Want je moet het wel willen, en kunnen: alles zo humaan-rechtvaardig struc­tu­re­ren en af­stem­men dat iedereen er wel bij vaart. Dat vereist heel wat. Niet alleen de wil, vak­man­schap, stuur­mans­kunst en een kritische opstelling, maar ook in­te­gri­teit, kennis van recht en on­recht, in­le­vings­ver­mo­gen en een zelf­kritische instelling. Ook kun­nen (h)erkennen en verbeteren van fouten uit het verleden. Ook his­to­risch besef van zichzelf en anderen, her­stel­ver­mo­gen en een voor­uit­zien­de blik. Dat is niet niks. Daar heb je je handen vol aan. Dat dat zo vaak mis­gaat mag dan ook geen wonder heten. Dat zien we dag in dag uit: bij onszelf, bij elkaar en in de wereld om ons heen.
 
Dit onderzoek naar de organisatiecultuur, het managementbeleid en de oorzaken van het uiteindelijke faillissement van QtecQ, kort daarvoor bekend als Holec Projects, en voor zijn faillissement en over­na­me door Strukton en Imtech een vol­le dochter van Begemann, laat zien wat de gevolgen kunnen zijn als het management er een directieve, op kort­zich­tig eigenbelang gebaseerde, gesloten attitude op na houdt en de medewerkers geacht worden daar kritiekloos gehoor aan te geven. 
 
Hoewel dit een gedateerd onderzoek uit 1999 is, blijkt het onderwerp: de relatie tussen or­ga­ni­sa­tie­cul­tuur, klant­te­vre­den­heid en de rol van het management daarin, actueler te zijn dan ooit. Gebrek aan zelf­kri­isch en kritisch vermogen, mis­ma­na­ge­ment en uit hun en eigen belang stil­zwij­gend voort­bor­du­ren op [ego­cen­tri­sche] or­ga­ni­sa­tie­cul­tu­ren die al jaar en dag, eeuw na eeuw de machts­on­ge­lijk­heid in verdeel en heers stand houden, is aan de orde van de dag. Met alle ge­we­ten­lo­ze gevolgen van dien.