U bent hier

Een duivels dilemma

afbeelding van Elze

Nederland is niet alleen een handelsland die haar koloniale ge­schiedenisboek van piraterij en sla­ver­nij krampachtig ge­slo­ten houdt omdat het taboe is de vuile was buiten te hangen, zij heeft ook al eeuwen­lang een calvinistische historie. Om te be­grij­pen hoe je in gods­naam de vrije markt van piraterij en sla­ver­nij gewetensvol aan elkaar kunt puzzelen volgt hier een ver­haal­tje... of twee. We gaan terug naar de oudheid. Naar het begin van de morele evolutie. Naar een 'god­de­lijk' be­staan. En de duivelse gevolgen daarvan.

Met andere woorden, dit boek gaat over verduiveld goddelijke ouders in een paradijselijke om­geving. Ouders die een kinderlijke hulp willen die bij hen past. Die elkaar bestrijden op leven en dood. Met hulp van na­za­ten die zich over de hele wereld hebben verspreid. Die over­al een pa­ra­dijs­je stichten. Die in con­flict raken met an­de­ren die dat ook willen. Die elkaar be­strij­den op leven en dood. Met menselijk kapitaal en materiële poen. Met ver­duiveld goddelijke [voor]ouders die het­zelf­de deden. En doen.

Oftewel, dit boek gaat over goed en kwaad. Over rechtvaardig zijn temidden van zich­zelf en elkaar nar­cistisch vergoddelijkende fa­mi­lie­le­den die critici verduiveld kwaadaardig bestrijden. Die van de boom des levens een hiër­ar­chi­sche narcistenboom hebben gemaakt. en van de boom der kennis 'een narcist-is-goed-en-een-criticus-is-kwaad'. Met verduiveld goddelijk strij­den­de narcistenouders aan kop.