U bent hier

3. Werken

Basisrecht:  Op voor­waar­de van niet be­scha­di­gen heeft ieder mens/­iden­ti­teit het recht om die ac­ti­vi­tei­ten en cre­a­ties te ont­wik­ke­len die hij of zij wenst om een fy­siek en men­taal zelf­stan­dig ge­ko­zen plaats­je in de we­reld in te nemen.

Basisopstelling:  Je werkt om rechtvaardig bij te dragen aan en af te stemmen op de wereld om je heen.