U bent hier

3.1.4. Gezondheidszorg

afbeelding van Elze

Daar waar mensen niet [meer] voor zichzelf kunnen zorgen en een helpende hand nodig is wordt alleen hulp gegeven als alles is geprobeerd en het echt niet meer lukt. 

Bij fysieke problemen moet steeds worden gekeken naar wat nog wel kan. Zo ook bij mentale problemen.

Veel mentale problemen hebben een fysiek oorzaak of gevolg en veel fysieke problemen hebben een mentale oorzaak of gevolg. De mees­te medici zijn echter nauwelijks geschoold in het verband tussen lichaam en geest en doen psy­cho­so­ma­tische klachten [ver­band tussen fysiek en mentale klachten] af als 'zit tussen de oren', 'gaat wel weer over'. Veel klachten zijn echter terug te voeren tot stress. Stress slurpt vitamines en mineralen en put mensen zodanig uit dat iedere lichaams­be­we­ging teveel wordt. Langdurige stress kan leiden tot allerlei aandoeningen. An­de­re eet- en leefgewoonten [anders omgaan met stressfactoren en een goede vitamine- en mineralenbalans] en re­gel­matig gezonde lichaamsbeweging blijken veel fysieke en mentale klachten in no-time te verminderen of op te heffen. Om medici [inclusief verpleegkundigen] in staat te stellen juiste ver­ban­den te trekken tussen mentale oor­zaak en fysiek gevolg en omgekeerd moeten psychologie en kennis van vi­ta­mi­nes en mine­ra­len, stress en leef­ge­woon­tes een veel belangrijker onderdeel uitmaken van de me­dische op­lei­dingen. In psychologische op­lei­dingen moe­ten vitamines en mine­ra­len, stress, leef­gewoontes en me­dische verbanden beter verankerd liggen. 

Op huisartsenposten moeten standaard een huisarts, psycholoog, voe­dings­des­kun­di­ge, fy­sio­therapeut en wijk­ver­pleeg­kundige aanwezig zijn [zie ook 1.3.1/2].