U bent hier

3.2.2. Aardse maatregelen

afbeelding van Elze

Dankzij de mens heeft de planeet een behoorlijk dieptepunt bereikt. Om dit te her­stel­len zijn de volgende maat­re­ge­len noodzakelijk:

  1. De lucht letterlijk en figuurlijk moet worden gezuiverd.

  2. Woestijnen moeten worden om­ge­bouwd tot groen oases.

  3. Oerwouden en andere bossen moeten zo nodig opnieuw worden beplant en aangelegd.

  4. De oceanen, zeeën en rivieren moeten worden ontdaan van alle troep.

  5. Iedereen moet op zichzelf en anderen niet-beschadigende wijze le­ren omgaan met de mentale en fysieke grenzen van zichzelf en anderen.

  6. De mensheid moet ophouden met allerhande troep te creëren, op en in de aarde te dumpen en de kosmos in te slin­ge­ren.

  7. Energie moet alleen gewonnen worden uit niet mens, dier en milieu be­scha­di­gende middelen als zon, wind en water en recycling van biomassa

  8. Er moet zorgvuldig en duurzaam worden omgegaan met de water en voed­sel­voor­zie­ning.