U bent hier

3.4.1. Kunst

afbeelding van Elze

Kunst­zinnig bezig zijn is zowel per­soonlijk als maatschappelijk van on­schat­bare waar­de. Kunst is de brug tus­sen men­tale [sensorische] en fy­sie­ke [motori­sche] werk­zaam­heden. Kunst com­bineert op creatieve wijze zin­tui­gen [geest] en materialen [lichaam]. Het maakt de zin­tui­gen alert, het denk­ver­mo­gen be­schou­wend en het li­chaam re­laxt actief. Daar­om is creatief bezig zijn een onmisbare schakel tussen mentale en fy­sieke be­zigheden. Gees­te­lij­ke, creatieve en licha­me­lij­ke bezighe­den vor­men de drie dimensies: 'ik wi'l – mentaal, 'ik kan' – creatief en 'ik doe' –  fysiek, ge­za­men­lijk ver­te­gen­woor­digd als de drie-eenheid 'ik ben'.... de vier­de di­mensie. 

Om kunst en cultuur de plaats te geven die het verdient, komen er twee dagen per week beschikbaar om kunst en cul­tuur op eigen wijze gestalte te geven. Op deze manier kunnen zes dagen eco­no­misch worden gevuld, te weten, twee dagen denkwerk, twee dagen creatief werk en twee dagen handwerk. Op de zevende dag kan men deze drie-een­heid in alle rust filosofisch inte­gre­ren.

Contacten, informatie en cursussen, samenwerking en creaties worden integraal gereguleerd

  1. Via dorpscentra en centrale kunstlokaties op internet worden contacten en samenwerking re­gu­leerd.
  2. Via dorpscentra en centrale kunstlokaties op internet worden kunstcursussen en tips ge­or­ga­ni­seerd en ge­re­gu­leerd.
  3. Via een centrale kunstlokatie op internet worden de historische ontwikkelingen van de di­ver­se kunst en cul­tuur­vormen ge­struc­tu­reerd en vastgelegd.
  4. In de dorpscentra en op internet worden de diverse creaties van kunst op een centrale kunstlokatie ge­ïn­te­greerd. 

Op VN/overheid niveau worden de diverse kunstvormen en creaties in diverse lokaties geintegreerd en ge­struc­tu­reerd.