U bent hier

Woningcorporaties

afbeelding van Elze

De woningcorporaties volgen massaal de EU richtlijnen – om sociale en commerciële wo­ning­ac­ti­viteiten te scheiden – door zich te commercialiseren. Zij verkopen al jarenlang op gro­te schaal so­cia­le huurwonin­gen met een lage huur­waar­de, drij­ven de prijzen van hun bestaande wo­nin­gen op naar grote hoog­te en wachten aasgierig hun economische kans af om lucratieve deals te kun­nen sluiten met vast­goed­onder­ne­mers voor nieuwe woningen. Die ze vervolgens tegen re­cord­hoogte verhu­ren 'omdat de grond­waarde, de bouwkosten e.d. zo gestegen zijn......'. En zo­lang de namens de door commercie doof, blind en verstandsloos verslaafde overheid en het kies­ge­rech­tig­de volk niet ingrijpt – wordt hun kas nog eens extra gespekt met staat­steun aan commerciële ver­huur­ders ook. De overheid zadelt de be­las­tingbetaler [en vooral de huurders] er immers wel mee op. Eigen schuld dikke bult, had het kiesgerechtigde volk zijn en haar hersens maar moe­ten ge­brui­ken. Hadden ze een recht­vaardiger overheid gehad. Wel zo slim. Ach ja volk, wie niet horen, zien en be­grij­pen wil moet het maar economisch voelen..... in de portemonnee.

Recht & Regels