U bent hier

Ontwikkelen & Educatie

afbeelding van Elze te Winkel

Vriendjes in de familie­bedrijfs­politiek

Tenenkrommend was het, de gang van zaken rond de benoeming van EU topambtenaar Martin Selmayr [voormalig kabinetchef van Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie], tot secretaris-generaal van de Europese Commissie. Binnen 9 minuten was de kabinetchef, via een bevordering tot adjunct-secretaris generaal, opgeklommen tot hoogste baas van de EU, aldus de NOS.

afbeelding van Elze te Winkel

De moraal van de homo sapiens ten voeten uit

De moraal van de homo sapiens ten voeten uit: een super roofdier dat alles en iedereen vernietigt en daar nog trots op is ook. Hier een artikel van de Universiteit van Virginia over de beestachtige ontwikkeling van de homo sapiens.

afbeelding van Elze te Winkel

Van een hels oordeel naar een 'hemels' onderscheid.

Schep een samenleving vol negatieve oordelen en de wereld wordt des duivels met de dood als hemelse uitkomst. Hier een [Joods-Christelijk-Islamitisch] religieuze bron over negatief gedrag uit­lok­ken, negatief oordelen, haat zaaien [Gen 3:15] en wraakzuchtig onderscheid maken tussen heer en slaaf.

afbeelding van Elze te Winkel

De degradatie van logica en redelijkheid

De wereld is weer eens één groot strijd­to­neel. De IS-bende, Syrië, Hamas en Israel, Rusland en Oe­kra­ï­ne....
afbeelding van Elze te Winkel

Verkiezingskoorts

Er waart verkiezings­koorts in Nederland. De op­vat­tin­gen en beloftes vliegen je om de oren. Ineens moet het con­for­mis­ten­volk keuzes maken. Ineens moeten potentiële leiders het volk zien te over­tui­gen van het nut van zijn of haar be­leids­plan­nen. En ineens neemt iedere conformistenleider met rat­ten­van­gers-vertoon het standpunt van zijn of haar achterban in. Pre­cies zoals de con­for­mis­tische ach­ter­ban het graag hoort en ziet. Zit mijn kleding goed, mijn stropdas recht(s) voor, zijn mijn ver­halen goed geslepen? Want de ach­ter­ban wil macht.
afbeelding van Elze te Winkel

Genetische identiteit-en-besturen-strijd

Iedere identiteit is zowel een eigen afge­grensd be­stu­rings­sy­steem als wel onderdeel van een groter be­stu­rings­sy­steem. Je maakt als identiteit dus ongewild deel uit van een ander, grotere identiteit. Je kunt er echter ook voor kiezen om sa­men te werken. Om stoffen en taken uit te wis­selen bijvoorbeeld. Dan trek je an­deren naar binnen of laat je die toe in je eigen systeem. Laat je andere mi­to­chon­driën de mi­to­chon­dri­a­le energiecentrale en voort­plan­ter zijn bij­voor­beeld. Plant­en, schimmels en insekten doen dat ook.
afbeelding van Elze te Winkel

Krijg nou de tARO-kaarten

Als je je gaat ver­die­pen in de ken­nis en kun­sten van me­diums kom je van­zelf op tarot­kaarten te­recht. Tarot­kaarten zijn oude speel­kaar­ten die al sinds het midden van de 15e eeuw worden ge­bruikt. Het kaartspelen, dat sinds de 14e eeuw gebruikelijk was geworden in Europa, stamt waar­schijn­lijk van de Mamlukken uit Egypte, lees ik op wikipedia.
afbeelding van Elze te Winkel

Familieprogrammeurs

Her­ha­ling. Het is zo oud als de oer­knal. Al­les is in fe­te her­ha­ling. Een steeds weer­ke­ren­de her­ha­ling van be­we­ging en rust. Van dag en nacht, zon en maan, eb en vloed, zo­mer en win­ter en warm en koud. Er­gens op die her­ha­len­de weg naar nu ont­stond het ge­heu­gen: de her­ken­ning van 'hee, dit heb ik eer­der mee­ge­maakt'. En daar­mee het be­wust­zijn [het komt en gaat]. En de stap naar coör­di­na­tie [eerst komt dit en dan gaat dat]. En se­lec­tie [dit is fijn en dat is niet fijn]. En stu­ring [ik wil dat dit komt en dat gaat].