U bent hier

Informatie & Proces

afbeelding van Elze

Over onverschilligheid gesproken

De wereld zit er vol mee: onverschilligen. Niets lijkt hun nog te raken. Ik weet niet wat ik erger vind, dag-in-dag-uit geconfronteerd worden met ellendig nieuws of hoe onverschillig / kwaadaardig mensen erop reageren.

afbeelding van Elze

De communicatie van de Europese Unie

Jongeren zien de EU wél zitten, aldus Coco Peet, jongerenvertegenwoordiger Europese zaken bij de Nationale Jeugdraad. De EU communiceert alleen slecht met de lidstaten en de jongeren. 

afbeelding van Elze

Zingen wekt oxytocine op.

Zingen wekt oxytocine op. Oftewel vertrouwen & verbondenheid met jezelf en anderen. 

afbeelding van Elze

Van een hels oordeel naar een 'hemels' onderscheid.

Schep een samenleving vol negatieve oordelen en de wereld wordt des duivels met de dood als hemelse uitkomst.

afbeelding van Elze

Het succes van gewetenlozen.

Soort zoekt soort. Hoe gewetenlozer je bent hoe meer succes je oogst bij de 'alles kan en alles mag'.generatie uit de jaren 80 en 90. 

afbeelding van Elze

Honderd jaar geleden begon de 1e WO

De homo sapiens wil het maar niet laten. Al zolang hij bestaat re(a)geert hij hypothalamisch bij de beesten af met een voortdurende oorlog en strijd om zijn testosteronische macht over 'de vrouw' en 'haar nageslacht' te handhaven maar toch blijft hij hard­nek­kig de illusie houden dat hij een mens is. Dat hij een rationeel denkvermogen heeft en dat goed kan verbaliseren. Kan ja, in theorie, maar doen?.... ho maar.

afbeelding van Elze

Krijg nou de tARO-kaarten

Als je je gaat ver­die­pen in de ken­nis en kun­sten van me­diums kom je van­zelf op tarot­kaarten te­recht. Tarot­kaarten zijn oude speel­kaar­ten die al sinds het midden van de 15e eeuw worden ge­bruikt. Het kaartspelen, dat sinds de 14e eeuw gebruikelijk was geworden in Europa, stamt waar­schijn­lijk van de Mamlukken uit Egypte, lees ik op wikipedia.

afbeelding van Elze

Studentenmoraal

De stu­den­ten pro­tes­te­ren. Te­gen de plan­nen van het - uit een­der­de van de 2e Ka­mer be­staan­de!!! - VVD-CDA ka­bi­net Rutte. Om te be­zui­ni­gen op het on­der­wijs. Te­gen de ge­za­me­lij­ke uni­ver­si­tei­ten die de­ze plan­nen steu­nen. En de hoog­le­ra­ren en [som­mi­ge] po­li­tie­ke par­tij­en doen mee. Als dit ka­bi­net zijn zin krijgt is de ba­sis­beurs ver­le­den tijd, een so­ciaal leen­stelsel het nieu­we he­den en boe­te op te lang stu­de­ren het ge­volg.