U bent hier

Honderd jaar geleden begon de 1e WO

afbeelding van Elze

De homo sapiens wil het maar niet laten. Al zolang hij bestaat re(a)geert hij hypothalamisch bij de beesten af met een voortdurende oorlog en strijd om zijn testosteronische macht over 'de vrouw' en 'haar nageslacht' te handhaven maar toch blijft hij hard­nek­kig de illusie houden dat hij een mens is. Dat hij een rationeel denkvermogen heeft en dat goed kan verbaliseren. Kan ja, in theorie, maar doen?.... ho maar.

Vandaag precies 100 jaar geleden begon de 1e Wereldoorlog. Aanleiding was de moord­aan­slag in Serajevo op de troonopvolger van Oostenrijk-Hongarije. De gevolgen [waaronder ca 10 - 20 miljoen doden + ca 20 - 100 miljoen doden direct daarna als gevolg van de Spaanse Griep] zijn bekend. Twintig jaar later werden de messen geslepen voor de tweede. Aan die ellende [waar­on­der ca 50 - 70 miljoen doden] hoeven we ook geen woorden meer vuil te ma­ken. En sindsdien? En nou? Volg [de ge­schie­denis van] het nieuws op TV, op internet, op de sociale media en in je om­ge­ving en je weet genoeg. De ras­sen­strijd in Zuid-Afrika, de stam­men­strijd in Midden- en Noord-Afrika, de religieus hersenspoelende dictatuur en expansiedrift van het Mid­den-­Oosten, de com­mu­nistisch hersenspoelende dictatuur en ex­pansiedrift in China en de Rus­sische Federatie, de religieus-com­mu­nistisch hersenspoelende dictatuur van de Ta­li­ban, ISIS, Noord-Korea en Cuba, de zwarte- en witte- boorden criminaliteit in Noord- en Zuid-Amerika en West- en Oost-­Europa, de Kapitalistisch-Communistische stam­men­strijd in Oekraïne.... 


De ho­mo sa­piens wil nog steeds niet an­ders nadenken dan over strategische kansen om te winnen. Nog steeds niet an­ders ver­ba­li­se­ren dan strijd­lus­tig om an­de­ren onderuit te halen. Nog steeds niet anders re(a)geren dan net zo hor­mo­naal als al die 'god­de­lijke voorouders' al die dui­zenden jaren daar­voor. Plato zei het al, het lichaam zal vergaan maar het denkbeeld blijft bestaan. Het denkbeeld dat de homo sapiens zichzelf naar het voorbeeld van goddelijk op­per­mach­tige vooruders geschapen heeft en dat graag zo houden wil. Vrede en veiligheid, een pa­ra­dijselijk bestaan? Om de dooie dood niet. Dat is aan de homo sapiens niet besteed. Dat is een testosteronische leider, die vereert het denk­ver­mo­gen van Beestachtige voor­ou­ders uit Afrika en elders. Die dwingt het nageslacht dat ook te doen, die wil als één grote SA­piens-­fa­mi­lie wreed-zaam samenleven.... met de steun van testosteronische knokploegen. Want dat is sa­piens logica.  

Informatie & Proces