U bent hier

Kennis & Vaardigheden

afbeelding van Elze te Winkel

Het minimumloon in historisch perspectief

Het minimumloon: het laagste bedrag dat een werkgever wettelijk verplicht is als loon te betalen, en een werknemer voor zijn/haar werk mag vragen.

afbeelding van Elze te Winkel

Geschiedenis is deel van de identiteit,

"Wie niet weet waar hij vandaan komt, weet niet waar hij naar onderweg is". Geschiedenis is deel van de identiteit, schrijven Cees van der Kooij en Ton van der Schans op 12.10.2016 in een artikel in de Volkskrant.

Het lezen en erover nadenken meer dan waard. Want stel je toch eens voor dat alles tot de dag van gisteren is uitgewist. Krijg je net zoiets als al die mensen met een geheugendefect. Moet je iedere dag opnieuw je identiteit uitvinden. Moet je toch niet aan denken. Oh nee, toch maar even doen.

afbeelding van Elze te Winkel

Vergeven van gramschap

Moeten we God vergeven voor wat hij/zij allemaal misdaan heeft? Op dezelfde wijze als 'hij' doet en heeft gedaan? Met schalen vol gramschap? Hier een filosofisch brainstormertje van wikipedia over vergeven. En hier de Openbaringen van Johannes waar Gods gramschap uitvoerig staat be­schre­ven
afbeelding van Elze te Winkel

De prijs van zwak onderwijs

De Nederlandse kenniswereld zit vol Sara's en Abrahams die over de ruggen van anderen rijk en machtig willen worden. Hier een artikel van Paul Jungbluth in Vrij Nederland van 25-02-15, over de terugkeer van het standenonderwijs. 
 
afbeelding van Elze te Winkel

Lesjes leren

Wat menig wel­den­kend mens al eeu­wen­lang beweert blijkt nu ook we­ten­schap­pe­lijk bewezen. Uit we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek naar de psy­cho­lo­gi­sche as­pec­ten van geld en ma­te­ri­a­lis­me in relatie tot le­vens­stij­len, be­zig­he­den en wel­zijn blijkt dat Iets doen ge­luk­ki­ger maakt dan iets hebben.
afbeelding van Elze te Winkel

Operatie Beschermend Schild

'Israel heeft zondag de meeste troepen teruggetrokken uit de Gazastrook. Maar er is nog geen officieel ein­de gemaakt aan de operatie Beschermend Schild, schrijft de Israëlische krant Haaretz zondagmiddag', aldus Nu.nl. 
 
Vraag die de meneen in de Gazastrook en elders in Palestina en Israel en daarbuiten bezighoudt is wanneer daar wel een einde aan komt.
afbeelding van Elze te Winkel

Vader Mubarak

Egypte. Het is nu 18 dagen geleden dat Egyptische jongeren al in­ter­net­tend het voortouw namen en in opstand naar het Tahir­plein in het cen­trum van Caïro togen om te pro­tes­te­ren tegen het dic­ta­to­ri­a­le be­wind van Mubarak. En ze bleven. On­danks alle trucages van papa Mubarak en zijn hebzuchtig dictatoriale macht ver­za­me­len­de vriendjes. Ze zijn volwas­sen geworden. En vele ouderen met hen. In 18 pro­tes­te­ren­de dagen tijd.
afbeelding van Elze te Winkel

Studentenmoraal

De stu­den­ten pro­tes­te­ren. Te­gen de plan­nen van het - uit een­der­de van de 2e Ka­mer be­staan­de!!! - VVD-CDA ka­bi­net Rutte. Om te be­zui­ni­gen op het on­der­wijs. Te­gen de ge­za­me­lij­ke uni­ver­si­tei­ten die de­ze plan­nen steu­nen. En de hoog­le­ra­ren en [som­mi­ge] po­li­tie­ke par­tij­en doen mee. Als dit ka­bi­net zijn zin krijgt is de ba­sis­beurs ver­le­den tijd, een so­ciaal leen­stelsel het nieu­we he­den en boe­te op te lang stu­de­ren het ge­volg.