U bent hier

Kennis & Vaardigheden

afbeelding van Elze

De prijs van zwak onderwijs

De Nederlandse kenniswereld zit vol Sara's en Abrahams die over de ruggen van anderen rijk en machtig willen worden. Hier een artikel van Paul Jungbluth in Vrij Nederland van 25-02-15, over de terugkeer van het standenonderwijs. 
 
afbeelding van Elze

Lesjes leren

Wat menig wel­den­kend mens al eeu­wen­lang beweert blijkt nu ook we­ten­schap­pe­lijk bewezen. Uit we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek naar de psy­cho­lo­gi­sche as­pec­ten van geld en ma­te­ri­a­lis­me in relatie tot le­vens­stij­len, be­zig­he­den en wel­zijn blijkt dat iets doen ge­luk­ki­ger maakt dan iets hebben. 

afbeelding van Elze

Familieprogrammeurs

Her­ha­ling. Het is zo oud als de oer­knal. Al­les is in fei­te her­ha­ling. Een steeds weer­ke­ren­de her­ha­ling van be­we­ging en rust. Van dag en nacht, zon en maan, eb en vloed, zo­mer en win­ter en warm en koud. Er­gens op die her­ha­len­de weg naar nu ont­stond het ge­heu­gen: de her­ken­ning van 'hee, dit heb ik eer­der mee­ge­maakt'. En daar­mee het be­wust­zijn [het komt en gaat]. En de stap naar coör­di­na­tie [eerst komt dit en dan gaat dat]. En se­lec­tie [dit is fijn en dat is niet fijn]. En stu­ring [ik wil dat dit komt en dat gaat]. En ge­au­to­ma­ti­see­r­de re­ge­lin­gen [als ik dit doe komt dat].