U bent hier

Beleid & Politiek

afbeelding van Elze te Winkel

Het memodebat

'Hij wist niet dat ze er waren': de memo's over de dividendbelasting. Beter gezegd, over de discussie en afwegingen over de voor- en nadelen van het afschaffen ervan.
'Nee, eerlijk, echt, hij wist het echt niet. Hij kon zich er niets van herinneren'. Aan het woord is premier Rutte.

afbeelding van Elze te Winkel

Gemeenteraads­verkiezingen 2018

De kiezer heeft gesproken. Althans zo'n 55% ervan. De rest heeft het laten afweten.
Ook voor het raadgevend referendum voor de WIV, de Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten kon worden gestemd.

Wat het heeft opgeleverd?

afbeelding van Elze te Winkel

De pot verwijt de ketel dat ie zwart ziet.....

De pot verwijt de ketel dat ie zwart ziet..... Hier een artikel over de verduisteringspraktijken van Donald Trunp. 

afbeelding van Elze te Winkel

De ramp van MH17

Weet met wie je samenwerkt. En hoe. Want je vertrouwen stellen in en sa­men­wer­ken met testosteron verslaafde sta­tus-­zoekers, die met fysiek en/­of mentaal manipulerend geweld iets naar hun nar­cis­ten­hand proberen te her­sen­spoe­len, heeft zo zijn con­se­quen­ties.
 
Een van de vele rampen van vandaag de dag die daar een stille getuige van zijn, is de ramp met de MH17.
afbeelding van Elze te Winkel

Met het oog van....

Ra, ra, waar hebben ze het over, die faraotische familieleiders van wettelijk ge­ïn­sti­tu­ti­o­na­li­seer­de fa­mi­lie­be­drij­ven. Het fa­mi­lie­volk moet er maar naar ra­den, want weten mogen ze niet. Die weten­schap is alleen voor de fa­mi­lie­ko­nink­jes weg­ge­legd. Die hebben een Abramitische en Sara­ï­ti­sche positie. Zij moeten immers het familiemerk in Machts­wel­lust­i­ge fa­mi­lie­stand houden. Dat levert Aanzien en Geld tegoeden op. Dat MAG.... van het familievolk.
afbeelding van Elze te Winkel

Over coöperatief gesproken

De Verenigde Naties hebben 2012 uitgeroepen tot het internationale jaar van de coöperaties. Een coöperatie is een sa­men­wer­kings­ver­band om ge­meen­schap­pe­lij­ke doelen te bereiken. Dat is geen Britse meel en wevers uitvinding van de 18e eeuw zoals sommige wiki­pe­diasites ons willen doen geloven, maar al een oeroud elementair gegeven. Kijk maar in de kos­mos en kijk maar naar al die cellen, organen en natuurkundige delen in een plantaardig, dier­lijk en menselijk lichaam.
afbeelding van Elze te Winkel

Cultuurmuren

Een klein bedrijfje met vier 45+ vrouwen en een bazin van 60. De bazin verdwijnt in de VUT en een 30 jarige manne­lijke baas verschijnt. Het is even wennen maar gedane zaken nemen nu eenmaal geen keer.  Na vijf jaar gaan de zaken zo goed dat er een nieuwe sollicitant ten tonele ver­schijnt. Weer een man, nu iemand van 25 want, hebben de 55 jarige oudste en de baas beslo­ten, liever geen vrouw en zeker geen oudere. Alles gaat goed tot de baas even naar zijn zieke kind moet, juist  terwijl ze genieten van een, bijna verorbert, gezamenlijk etentje.
afbeelding van Elze te Winkel

Leiderschap

Naar verluidt overweegt PvdA-leider Bos minister van Financiën te worden en vice-premier en voelt CU-leider Rouvoet ervoor om minister te worden van Jeugdzaken', aldus Nos teletekst. En op Nu.nl lees ik: “Rouvoet staat in de Chris­ten­Unie onder druk om fractievoorzitter in de Tweede Kamer te blijven, aldus zijn woordvoerder'.
 
afbeelding van Elze te Winkel

Economische beestenbende

Je hebt economen en economen. (Staats)huis­houd­kun­di­gen te over, in soorten en maten. Ik zie er drie: groei-, balans en groeibalanseconomen. De eerste zijn hyena's die vechten voor een econo­mi­sche toren van babel die tot in de he­mel rijkt. De balanseconomen zijn de zwanen die stug doorwerken aan een evenwichtige economie van welzijn en wel­vaart voor iedereen. En de leeuwen zijn vriendjes met beide tegelijk. Zij willen met hun groei-balans­eco­no­mie van twee walletjes eten en gaan op en neer.