U bent hier

Vergeven van gramschap

afbeelding van Elze
Moeten we God vergeven voor wat hij/zij allemaal misdaan heeft? Op dezelfde wijze als 'hij' doet en heeft gedaan? Met schalen vol gramschap? Hier een filosofisch brainstormertje van wikipedia over vergeven. En hier de Openbaringen van Johannes waar Gods gramschap uitvoerig staat be­schre­ven
Beleid & Politiek