U bent hier

De ramp van MH17

afbeelding van Elze
Weet met wie je samenwerkt. En hoe. Want je vertrouwen stellen in en sa­men­wer­ken met testosteron verslaafde sta­tus-­zoekers, die met fysiek en/­of mentaal manipulerend geweld iets naar hun nar­cis­ten­hand proberen te her­sen­spoe­len, heeft zo zijn con­se­quen­ties.
 
Een van de vele rampen van vandaag de dag die daar een stille getuige van zijn, is de ramp met de MH17. De vlieg­ramp in Oe­kraIne die op 17-07-14 letterlijk en figuurlijk zijn sporen heeft nagelaten. Sporen die anderen mogen op­rui­men. Ook al hebben ze daar niets mee van doen. Ook al moeten ze, met gevaar voor eigen leven, in het heetst van de strijd spo­ren zoeken.... van menselijke resten en spullen, en oorzaak en gevolg. Ook al moeten ze ein­de­loos wachten tot er een weg veilig is gemaakt. Ook al moeten ze steeds weer tactisch ma­noeu­vre­ren voor ze door kunnen gaan. Ook al moe­ten ze, dag-­in-­dag-­uit, in al die menselijke resten spo­ren zoe­ken van een identiteit. Ook al moeten ze al die per­soon­lij­ke be­zit­tin­gen onderzoeken op herkomst en ei­gen­dom. Ook al moeten ze al die kisten en spullen vervoeren. Ook al kost dat eindeloos veel moeite, en tijd en geld en overleggen, om dat zorgvuldig te doen, met respect en consideratie voor de doden en de slachtoffers. Ook al wordt het leed daarmee niet uit­ge­wist.
Zelfs al had­den de daders dat ge­wild. Want die doen alsof ze op het kerk­hof liggen. Hun naam is [angst]­haas. Die willen wel de lusten van met geweld alles en iedereen naar hun hand zetten, maar niet de lasten van de gevolgen op hun schou­ders nemen. Die wijzen met de vin­ger naar diegenen die zich te vuur en te zwaard verdedigen met de kin­der­ach­ti­ge opmerking: 'zij zijn be­gon­nen'.
 
Maar wie begon er nou eigenlijk? Wie heeft zijn recht­vaar­dig­heids­ge­voel en ver­ant­woor­de­lijk­heids­be­sef nou aan de ve­nijn­boom gehangen? Wie dacht er slim te zijn door vriendjes te worden met de sta­tus-­quo po­li­tiek van narcistische sta­tus-zoekers die onder het mom van sociaal ge­drag op troyaanse wijze de wereld naar hun gewetenloze tes­tos­te­ro­nen­hand willen zetten? Wie wilde vrijheid blijheid voor zichzelf en een paar van zijn vriendjes en dictatuur voor de rest? Wie wilde dat je dat alles blin­delings ac­cep­teert? Dat je je blind staart op de ex­pan­sie­drift van aan status ver­slaaf­de heet­hoof­den die in hun eigen testosteronval zijn getrapt? Dat je zonder morren de vech­ters­baas wordt van de sta­tus zoe­ken­de nar­cist? En wie ac­cep­teer­de dat allemaal?  
 
Beleid & Politiek