U bent hier

Medeleven levert verkiezingswinst op.

afbeelding van Elze
Uit een peiing van Maurice de Hond af­ge­lo­pen zondag blijkt dat het optreden van premier Mark Rutte en de mi­nister van buitenlandse zaken Frans Timmermans rond de vliegramp MH17, resp. vier en drie zetels opgeleverd heeft. Ook het rap­portcijfer steeg naar 5,9.
 
De gang van zaken en de af­wik­ke­ling rond de MH17 hebben het weer eens haarfijn aan­ge­toond. Oprecht me­de­le­ven ge­kop­pelt aan zorg­vul­dig af­ge­wo­gen daad­kracht en sa­men­wer­king loont. Het is niet alleen fijn voor de­ge­nen die het aangaan, maar ook voor alle anderen in de wereld. Het geeft de burger moed dat het ook an­ders kan. Dat je ook zorg­vul­dig en begripvol met je medemens kan omgaan. En dat wordt ge­waar­deerd. Dat schept vertrouwen. Ver­trou­wen die moet worden waargemaakt. En dat is zo makkelijk nog niet als je jezelf [als pre­mier, als mi­nis­ter van bui­ten­land­se za­ken, als kiezer...] ver­bon­den hebt aan partijen en organisaties die het ene zeggen en het andere doen. Aan een partij die zegt vrijheid voor iedereen na te stre­ven, maar dan wel con­form een hiër­ar­chi­sche twee­de­ling van 'onze vrienden en wij een heleboel meer dan de rest'...., die geacht wordt niet te kla­gen of vragen maar hun lot lijdzaam te dragen. Aan een partij die zegt ge­lijk­waar­dig­heid voor ie­der­een voor te staan maar dan wel conform het standpunt 'wij zullen dat wel even regelen' en als dat in het nadeel is van degenen die het aan­gaan moeten ze niet zeuren, want de re­ge­laars zeggen dat het niet anders kan en 'als de regelaars het zeggen is het zo'.
 
Met an­de­re woor­den, weet waar je mee sa­men­werkt. In wie je vertrouwen stelt. Waar je voor kiest. Voor je het weet ver­trouw je op een goede sa­men­wer­king met een stelletje sta­tus-­ver­slaaf­de re­ge­laars met een ja­nus­kop. 
 
Beleid & Politiek