U bent hier

Het memodebat

afbeelding van Elze

'Hij wist niet dat ze er waren': de memo's over de dividendbelasting. Beter gezegd, over de discussie en afwegingen over de voor- en nadelen van het afschaffen ervan.
'Nee, eerlijk, echt, hij wist het echt niet. Hij kon zich er niets van herinneren'. Aan het woord is premier Rutte.


Ook Buma, Pechtold en Segers [fractieleiders van CDA, D66 en CU] blijken nergens iets van te weten. Ze weten alleen iets van een intern VVD stuk van Wiebes, de voormalige staatssecretaris van financiën en huidige minister van Economische zaken. 'Maar dat was geen memo, dat was een intern discussiestuk van de VVD'.
Kortom, bij alle vier blijkt hun naam angsthaas te heten. Net als in het debat van november 2017, toen wisten ze ook niets... van notities. Ook niet na herhaaldelijk vragen van Jesse Klaver [GL] destijds over eventuele memo's of anderszins.

En Buma zag pas vorige week in zijn archief dat hij ze wel gelezen moet hebben. 'Maar dat kan hij zich niet meer herinneren'.

In het terugleesverslag van de Volkskrant lees ik na 20.30u:
'Als er al iets mis is gegaan, vinden de coalitiepartners, dan is het dat Rutte in november zei totaal 'geen herinneringen' aan wat voor stuk dan ook te hebben. Hij had beter gewoon kunnen zeggen dat de Kamer bepaalde stukken niet zou krijgen, vinden CDA, ChristenUnie en D66. Omdat, in hun ogen, nou eenmaal niet alle formatiestukken publiek kunnen zijn'.

Interessant. Dus de coalitiepartners suggereren dat Rutte loog in november 2017 en alleen maar deed alsof hij 'geen herinneringen' had, omdat hij de Kamer buitenspel wilde zetten en zijn zin doordrukken. Zoals hij dat ook bij hen had gedaan.
Want in geen enkel verkiezingsprogramma stond iets over dividendbelasting afschaffen. Zelfs bij de VVD niet.

'Rutte zat erbij als een verveelde Romeinse heerser', kopt Ferry Mingelen in Trouw. Dat was mij ook al opgevallen. De totale minachting die hij uitstraalde. 'Ik krijg toch wel mijn zin', iedereen wil zo graag [blijven] regeren dat ze alles doen wat ik wil', leek hij te zeggen.

Jij, Rutte? Of je ouwe baas Unilever en VNO/NCW en de rest van de geldwolverij binnen en buiten je eigen club? Zaten die er niet als een bok op de haverkist bovenop om je te pushen om de dividendbelasting af te schaffen? En was het niet je vorige baas Unilever die suggereerde te overwegen het hoofdkantoor naar Londen te verkassen... omdat daar geen dividendbelasting werd geheven!?
Voor Shell lijkt dat geen doorslaggevend argument want die is net begonnen [juni 2017] aan een renovatie van het hoofdkantoor in Den Haag. Of....? Wisten ze toen al van 'jouw' kabinetsplannen? En heeft Wiebes dat gebruikt om jou onder druk te zetten om de gaskraan dicht te draaien? Want ook dat blijkt uit één van de notities.

Klopt. Inderdaad, politici laten zich maar al te gemakkelijk chanteren door grote en kleine geldwolven en machtsbeluste egotrippers zoals jij en andersoortige volksverlakkerij. Zijn - net als je huidige en voorgaande coalitiegenoten - vaak tezeer gericht om zich te conformeren aan de groep en groepsdruk van moeten meedoen met de rest, ook als het tegen hun rechtvaardigheidsgevoel en geweten ingaat.

En daar speel jij manipulatief op in. Zozeer zelfs dat ze keuzes maken en uitvoeren die lijnrecht tegen hun eigen opvattingen indruisen. Heb je ze gehypnotiseerd? Dat afgekeken van illusionisten als Victor Mids of zo? Wat zei die ook al weer? Mensen eerst een gevoel van vertrouwen geven [vriendelijk lachen en sociaal lijken en dergelijke] en dan stap voor stap dingen voor je laten doen? Tot ze geen nee meer kunnen of durven zeggen? Handig. Want het gevolg is dat zij maatschappelijk en politiek de pineut zijn en jij met de eer gaat stijken. Ook dat hebben we eerder gezien.
Want het moet gezegd, je bent een echte illusionistische rattenvanger. Past goed binnen het gedachtengoed en de doelstellingen van de VVD. Je voordoen als liberaal maar libertijns re(a)geren. Handig voor de VVD. Want het rattenvolk ziet jouw lachende manipulaties als Het Grote Voorbeeld dat navolging verdient. Daarom lopen ze iedere verkiezingen weer ook zo graag achter je aan. Ze willen graag van je leren. Manipulatief voorbeeld doet manipulatief volgen nietwaar.

Het heeft je geen windeieren gelegd, je inkapselen in en identificatie met het VVDse gedachtengoed. Je voelt je inmiddels zo onaantastbaar dat het je niet meer raakt wat iets voor anderen betekent. Of wat anderen over je zeggen of denken. Je laat het niet binnen komen, zei je zelf ooit. Je denkt - als een echte illusionist - iedereen te slim af te zijn. Ook binnen je eigen club. In werkelijkheid ben je, met je zogenaamde pragmatisme, niet meer dan een kortzichtige, visieloze comformist die alles doet om het economische egotrippers naar de zin te maken. Daar ben je zelfs trots op. Dat interpreteer jij als sociaal en betrokken.
Sociaal en betrokken naar wie? Het toppunt van domheid is sociaal zijn naar asocialen. En die zitten op de 1e plaats... gewetenloos aan de geldwolverige kant van de samenleving. Daar maak jij deel van uit. Schaamteloos. Gewetenloos. Als een marionet... aan een economisch touwtje.

Wie doet er nu alles om aan de macht te komen en te blijven? Wie geeft er nu lachend al zijn moraal en oorspronkelijke ideeën en doelstellingen op, ter wille van gewetenlozen die niet verder kijken dan kortzichtig eigen (groeps)belang? Wie wil nu niet weten wat niet aanstaat? Wie speelt bewust met selectief geheugenverlies? Wie heeft zich nou geïdentificeerd met gewetenlozen en manipuleert anderen om dat ook te doen?


Gehoord de beraadslaging over de gang van zaken rond het [willen] afschaffen van de dividendbelasting, het selectieve geheugenverlies van premier Rutte en de rest van dit kabinet aangaande de memo's en andere aantekeningen, en het moedwillig zwichten voor de druk van een deel van het bedrijfsleven, ben ik van oordeel dat deze premier en dit kabinet het vertrouwen van mij en vele anderen dusdadig heeft geschaad, dat zij niet in staat wordt geacht haar werk naar behoren te kunnen voortzetten. Ik verzoek daarom de regering haar werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken en haar portefeuille ter beschikking te stellen en ga over tot de orde van de dag.

**

Beleid & Politiek