U bent hier

De TK verkiezingen 2017: Je hebt gekozen

afbeelding van Elze

De verkiezingen zijn weer voorbij. Je hebt gekozen, of je nou gestemd hebt of niet. Want niet stemmen is ook een keuze. Een keuze om de zaak over te laten aan anderen.

Zo'n 80,8%1 van de kiesgerechtigden besloot dat niet te laten gebeuren en nam de politieke beslissing in eigen hand. Veel meer dan gewoonlijk. [in 2012 74,6%].

Helemaal verwonderlijk is dat niet. Met de Brexit, de Trump verkiezing, het populisme in Europa, en, onder leiding van Geert Wilders, in Nederland, plus de verkiezingscampagne en doelstellingen van jesse Klaver van GroenLinks voor ogen, werd iedereen meer dan ooit geactiveerd om hoe dan ook te gaan stemmen.

Ook al wisten velen tot op het allerlaatste moment, in het stemhokje, niet wat en koos men:

 • ofwel wat ouders of anderen stemden of van hen verwachtten,

 • ofwel volgens het principe de sterkste heeft altijd gelijk, op degene die volgens de peilingen en/of de media als de grootste uit de bus zou komen,

 • ofwel op degene die tot dan toe het meest succesvol gebleken is in het doelstellingen waarmaken; zelfs als die doelstellingen gewetenloos en [dus] nadelig voor hen blijken te zijn.

 • ofwel op een interne of externe impuls. [Zoals het Turkije conflict dat 'heel toevallig' op de valreep in beeld kwam in de vorm van een prominent grenzenstellende VVD-premier en PvdA burgemeester een rol die de PvdA burgemeester op het lijf geschreven is, maar de VVD-pragmaticus anders nooit zou spelen, berekenend als VVD kooplieden zijn, maar dat, in het kader van de naderende verkiezingen nu goed berekende sier maakte. Waardoor men achteraf mogelijk alsnog minder stem-zieltjes heeft verloren, en de Turkse achtergrond en opstelling van de partijleider van de nieuwe partij Denk mogelijk meer heeft opgeleverd dan was te voorzien].

 • In het meest gunstige geval raadpleegde men op het allerlaatste moment nog even één van de vele stemwijzers en koos men op basis daarvan. Als men die site al kon bereiken tenminste en niet plat lag vanwege een cyberaanval.

Maar er waren meer verschillen tussen nu en voorgaande jaren. Waren voorgaande verkiezingen een zuchtende plicht voor de één en een narrige weigering voor de ander ['wat maakt het uit, ze doen toch niet wat ze beloven'], nu was de stemming positief. Opgewekt. Net zo zonnig als het weer. Men had er zin in. Velen maakten er zelfs een uitje van. Het leek wel een feestdag. En dat men [in andere jaren nooit voorkomende] lange rijen moest staan maakte ook niet uit. Zelfs dat in sommige plaatsen de stembiljetten op waren en moesten worden bijgehaald of bijgedrukt en/of men naar andere stemlokalen moest om te stemmen scheen de pret niet te drukken.

**

Wat was er aan de hand?

Waarom was de stemming ineens zo positief? Is men ineens klaar met al dat negatieve moddergooien, met de beschuldigende vinger wijzen en egocentrische kortzichtigheid?

Zo ja, waarom dan zo ineens en
zo nee, waarom dan wel?
En wat was het effect ervan?

*

Voordat ik die vraag probeer te beantwoorden wil ik eerst ingaan op een artikel dat ik een dag na de verkiezingen in mijn emailbox vond.

Het betrof een artikel uit de nieuwsbrief van MT.nl.2 [ManagementTeam]. De kop luidde: 'VVD winnaar ondanks verlies; Arcadis wil beloning bestuurders verhogen'.

De combinatie spreekt boekdelen. En wel zo onzinnig dat het lachwekkend is. Wat mijn eerste reflex dan ook is. In de toelichting schrijft het MT:

 • "Met het aantreden van de nieuwe ceo Peter Oosterveer wil Arcadis een flinke verhoging van de beloningen voor de bestuursvoorzitter, zo schrijft het FD. Door het meer internationale karakter en dito salarisbeleid wordt het vaste salaris van de ceo van de ontwerp- en adviesfirma opgehoogd met 5 procent naar 660.000 euro op jaarbasis. Ook de langetermijnbonus wordt flink opgetrokken van 90 naar 110 procent van het vaste salaris. Oosterveer is niet de enige die meer gaat verdienen: ook aan de andere leden wordt meer betaald als het aan het bedrijf ligt. Op 26 april bespreken de aandeelhouders tijdens een vergadering het voorstel".

Hoe goed de zaken bij Arcadis3 ervoor staan blijkt na napluizen uit de kop van de NRC van 16 februari j.l.: "Waarom het niet goed gaat met ingenieursbureau Arcadis. De koers kreeg een klap want de jaarcijfers vielen tegen". Ze schrijft:

 • "Je moet groot zijn om relevant te zijn.” Zo verklaarde topman Neil McArthur drie jaar geleden in NRC de internationale veroveringstocht waar zijn werkgever Arcadis toen mee bezig was. Het ingenieursbureau, dat ontwerpen maakt voor onder andere gebouwen en infrastructuur, deed de ene na de andere overname. Beleggers vonden het prachtig. Tussen 2012 en 2015 ging de aandelenkoers alleen maar hoger en hoger".

Executive finance.nl schrijft op 18.11-2016 over de beloningen van Nederlandse CEO's: 

 • "Nederlandse bestuursvoorzitters van beursgenoteerde bedrijven krijgen 1,3 keer zoveel betaald als het mondiale gemiddelde van 6,5 miljoen dollar. Daar kunnen CEO’s in Polen en China alleen maar van dromen.
  Met hun gemiddelde beloning van ruim 8,6 miljoen dollar per jaar komen Nederlandse ceo’s op de vijfde plek, toont onderzoek van Bloomberg. Dat is niks in vergelijking met Amerikaanse topmannen en -vrouwen, die elk jaar gemiddeld 16,9 miljoen opstrijken. Deze beloning bestaat uit salaris, bonussen, pensioen en aandelenpakketten. Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Canada complementeren met Nederland de top vijf.Zie ook: Commissarissen niet eensgezind over beloning
  Nancy McKinstry van Wolters Kluwer blijkt uit de jaarlijkse analyse van de Volkskrant de best verdienende CEO in Nederland te zijn. Ze is goed voor 15 miljoen euro per jaar. Topmannen als Jean-Francois van Boxmeer (Heineken) en Paul Polman (Unilever) zitten eveneens ruim boven het gemiddelde met respectievelijk 12,6 miljoen en ruim 10 miljoen euro vorig jaar.
  Polen, China, Thailand onderaan
  CEO’s in Polen, China en Thailand behoren mondiaal gezien tot de slechts verdienende bestuursvoorzitters. De Poolse topmannen en -vrouwen vangen gemiddeld 650.00 dollar, de Chinezen 10.000 dollar minder. In Thailand ligt de gemiddelde beloning voor de topmensen op 60.000 dollar".

Over de beloning van commissarissen schrijft Executive finance.nl op 08.02-2016:

 • "43 procent van de commissarissen vindt dat hun beloning omhoog moet om het intern toezicht bij een bedrijf te verbeteren. De beloning zou gemiddeld met 25 procent moeten stijgen. Dat blijkt uit het Nationaal Commissarissen Onderzoek van TIAS.
  Volgens de commissarissen is het takenpakket de afgelopen tijd behoorlijk verzwaard en ook zijn ze vaak meer tijd aan een commissariaat kwijt.
  Aantal uren stijgt
  De huidige beloning varieert tussen de 45 tot 220 euro per uur. Gemiddeld besteedt een commissaris ruim twee dagen per maand (achttien uur) aan zijn commissariaat. Dit aantal uren stijgt al enkele jaren. Aan het commissariaat bij beursondernemingen en coöperaties wordt de meeste tijd besteed (ongeveer dertig uur per maand)".

**

Waarmee ik maar zeggen wil...

Het is weer graaipolitiek uit de oude VOC doos wat de klok slaat. Te gek voor woorden. Mijn [cynische] lachsalvo reflex was zo gek nog niet. Wat een kleuterachtige onzin. 'Je moet groot zijn om relevant te zijn'. En dus rijk. 'Anders tel je niet mee'... Dicteert de tijdgeest... voor de zoveelste keer... de aloude 'sapiens-logica' met zijn ego-listisch indoctrinerende familiebedrijfsretoriek. Hoe primitief wil je zijn.Dát zijn nu de leiders van sapiens [familie]bedrijfspolitiek: primitieve na-apers voor wie elitAIR voorbeeld aanleiding is om elitAIR te volgen. Daarom profileren ze zich met veel gebakken air en arrogantiebluf als winnaar, zelfs bij verlies.


Net als de VVD, met haar, in libertarische4 standpunten verpakte, libertijnse5 uitgangspunten. Dat is immers heel gewoon in de zakenwereld. Je blufpokert jezelf gewoon kapitalistisch groot en kleineert de ander een anoniem com­mu­nis­ten­be­staan in en legt dat politiek 'liberaal' vast; onder het mom van: iedereen heeft het recht op gelijke kansen...., althans in libertarische woorden, want in de libertijnse praktijk geldt het recht van de sterkste. De grootste Macht, Aanzien & Geld graaiers onder de libertijnen hebben namelijk een 'goddelijk' hiërarchisch voordeel boven de rest.

**

Een 'goddelijk' voorbeeld doet 'familiair' volgen.

Hun grote voorbeeld ligt dicht bij [in sapiens 'goddelijke' familiebedrijf] huis. Waar al sinds het ontstaan van de mensheid het ene familie/groeps-lid zich familiair, intellectueel, economisch en cultureel egoïstisch verrijkt ten koste van de rest. Omdat hij/zij meent daar anarchistisch recht op te hebben. Omdat hij/zij sterker en/of slimmer is of meent te zijn. Omdat dat een millennia lang ge­cul­ti­veer­de sapiens-gewoonte is. Omdat het daaruit voortgevloeide hiërarchische gedachtegoed [dat de ene sapiens relationeel, intellectueel, economisch en cultureel meer waard is en dientengevolge meer ['goddelijke'] rechten heeft dan de ander] een egoïstisch gewoonterecht geworden is. 


Een gewoonterecht dat gestoeld is op de recht-van-de-sterkste cultuur die zijn oorsprong heeft in de voorouderaanbidding van de grootste egoïst, zich economisch op libertijnse wijzegesetteld heeft in de faraotische mythologie van Egyptische koningshuizen, zich intellectueel slaafs voortgeplant heeft in het Jodendom, zich sociaal masochistisch gesetteld heeft in het christendom en geweldDADig geïndoctrineerd in is-lam is uitgemond. Waarna het - op ego-centrischaanbiddende wijze - feodaal tot ouderlijk kapitalisme en kinderlijk communisme is gefamiliariseerd.
Met als gevolg dat bijna iedereen anarchistischekansen wil in een geweldDADig geleide samenleving.Alleen zo heb je immers ook de kans om groot te worden. Je moet gewoon zo snel mogelijk ego-listisch leren blufpokeren.
Vanuit dit gezichtspunt krijgt "Je moet groot zijn om relevant te zijn" een ander, kinderachtig perspectief. Je hoort het kleuter Neil Mc Arthur zeggen, 'later als ik groot ben ben ik net zo groot als..'. En drie jaar later zegt de rest van de kleuterbestuurders: 'nou zijn we [nog] groot dus nou willen we ook rijk zijn, net als....'. Want na zeven vette jaren komen immers zeven magere, volgens de economische wet van de Egyptische rijken. En alleen als je groot bent tel je mee, word je gezien en gehoord. Dus doen zij het ook, zegt Arcadis en paait haar nieuwe ceo en andere bestuursleden met een forse salarisverhoging.
'Ja maar hij heeft meer dan ik...', zeggen kleutervrouwen als Nancy McKinstry, de best verdienende [Amerikaanse]CEO van Nederland, aldus de Volkskrant, die stelt dat zij jaarlijks 15 miljoen euro binnenharkt. Wat weliswaar ver boven het Nederlandse gemiddelde ligt van 8,6 dollar, maar wel op het Amerikaanse gemiddelde van 16,9 miljoen dollar. Want er is altijd baas boven baas. En hiërarchisch voorbeeld doet immers gelijkwaardig pape-gaaien...., want dat krijg je met papa's domkoppen [gaai is belgisch voor domkop en pape betekent zowel paus als papa], die doen anarchistisch na wat libertijns is voorgedaan.

**

En dat is precies wat er gebeurt.

Daarom kiezen er zoveel als rijk-rijker-rijkste libertijnen... economisch... voor een elitepartij als de VVD, en zoveel arm-armer-armste libertijnen populistisch... voor een volkspartij als de PVV, en handelen er zoveel volgens de 'goddelijk' hiërarchische verdeel en heers strategie... als de nieuwkomer FvD, en de 'goddelijke' libertijnen aanbidders van het CDA en SGP: willen allemaal ook alleen vangen en niet dokken. Ook hïerarchisch hoog te paard zitten. Daarom hebben rijke en arme libertijnen en libertijnen aanbidders ook zo'n hekel aan belasting betalen. En kom ze al helemaal niet aan met medeverantwoordelijk zijn voor de minder bedeelden en allerhande verplichtingen ten aanzien van anderen, want ze snakken naar faraotische [Sara&Abraham] vrijheid in plaats van een [Hagars] slavernij bestaan.
Vandaar het ophemelen en in[goddelijke] Stand houden van beschadigende (voor)ouders envorstenhuizenen de creatie van steeds meer nieuwe zakenclansmet een dito zakenclancultuur en dat afdoen als zijnde family business, oftewel, 'gaat je geen moer aan'.
Want dat is de consequentie, de prijs die je betaalt. Je mag niet willen weten wat de [maffiose6] familie niet aanstaat. Je moet gewetenloos zijn, moet hun gewetenloze orders uitvoeren en uitdelen, moet hun vijanden pesten en saboteren of erger. Moet namens hun liegen en bedriegen, moet hun niet welgevallige feiten 'vergeten' en door hun geproduceerde fictie reciteren, anders zwaait het zwaard van Damoclesaan een zijden draadje boven je hoofd.
Je zal maar een gewetensvol (familie)lid zijn. Op z'n gunstigst word jeuit dat'paradijselijke' (fa­mi­lie)­be­staan geknikkerd. Dat laatste is in elk geval beter voor je geweten en je gemoedsrust en veiligheid. Maar o wee als je het waagt uit sapiens familieschool te klappen. Als je vertelt hoe gewetenloos die familiemens kan zijn. Hoe gewetenloos iedereen familieleiders volgt; hoe ze, 'naar hun beeld', 'als hun gelijkenis'8, tot makke schapen [Is lam] geworden zijn. Dat ze het niet wagen om van de boom der kennis van goed en kwaad te eten, zelf-kritisch te zijn. Dat ze liever van twee dominante familiewalletjes eten, een patriarchale en een matriarchale. Ben je je leven alsnog niet zeker. Word je tot in lengte der dagen vervolgd. En je medestanders en nazaten erbij. De 2e Wereldoorlog heeft laten zien waar dat toe kan leiden. 

**

Het gevolg van dit alles is....

Dat de exorbitante beloningen en libertijnse sapiens-mentaliteit en -bedrijfsvoering, zoals hierboven aangehaald verstrekkende gevolgen hebben voor de Vrijheid en Democratie van het Volk, leidt geen twijfel. Want wie draait er op voor de gevolgen als egoïsten geen zin hebben om rekening te houden met anderen? Als ze gewetenloos misbruik maken van mensen, middelen en mogelijkheden? Als ze alleen [Macht, Aanzien & Geld] willen vangen en niet dokken en psychologische oorlogsspelletjes spelen om dat doel te bereiken? Oftewel, als je keuzes & contacten en doen & laten wordt bepaald door de groepsdruk... van een universeel gebrainwashte egoïstenclub?
Want die hebben tot nu toe op patriarchale en matriarchale wijze ongestoord hun maffiose kleutergang kunnen gaan. En willen dat graag zo houden. Vandaar dat ze de oorlog hebben verklaard aan iedereen die hun ook maar een strobreed in de weg legt. Wat hun dankzij hun ruime ervaring met psychologische oorlogsspelletjes en paaien en naaien en individuen en groepen tegen elkaar uitspelen tot nu toe wonderwel goed af gaat. Want dat pragmatisch conformerende na-aapvolk laat zich ziende blind een rad/rat voor de ogen draaien/naaien en een ezel maken van zichzelf, om met het Pinokkio verhaal van Carlo Collodi te spreken.
Dat is immers inherent aan het egoïsten-systeem: een libertijnse ik-cultuur die volgens het recht van de sterktste de grootste egoïst zoveel Macht, Aanzien en Geld laat toe-eigenen dat hij of zij op patriarchale of matriarchale wijze zijn of haar wil kan opleggen aan de rest van de familie/club. En wel op zodanig angstaanjagend sanctionerende wijze dat die nooit meer iets anders wil. Met als gevolg een conformistisch marionettenvolk [alla communistische landen als Noord-Korea, Cuba, China en Rusland] dat als één universele wij-identiteit alleen nog maar hetzelfde wil als de 'unieke' identiteit van 'De Grote Egoïst'. Want kritiek hoort er niet bij. Daar kunnen egoïsten niet tegen. Daarom bombarderen ze al diegenen die kritiek hebben en hun eigen moraal, wil en identiteit tegenover die van hen stellen zonder uitzondering tot het zwarte schaap van de familie. Van generatie op generatie op generatie. En je weet wat dat betekent...
De toenemende onvrijheid in tal van landen in de wereld en de psychopatische9 methodes die gebruikt worden om anderen hun wil op te leggen, dan wel te beschadigen of te vernietigen - ofwel omdat ze niet doen wat zij en/of hun leiders willen, ofwel uit afgunst en vernietigingsdrang - spreekt familie-historische boekdelen.

Want daar begint het, in de familie. Dáár heeft de egoïstenmentaliteit het unieke in de ik-cultuur een beladen klank meegegeven. Dáár heeft de conformistencultuur de wij-cultuur een negatief imago bezorgd. Dáár heeft 'De Grote Egoïst' het unieke kapitalistisch tot een Libertijnse wij-cultuur aaneengesmeed.
Met als gevolg een communistisch anarchistensysteem dat als één grote wij-cultuur van klein, groter, grootste familie-egoïsten aan elkaar hangt, om in systeemtheoretische termen te spreken. Een conformistisch gebonden egoïstenbende die niet met en niet zonder elkaar kan en daarom een 'goddelijk' narcistische leider nodig heeft om de boel hiërarchisch in een egoïsten-systeem te manipuleren, hechten en houden. Want anders krijg je gedonder in de egoïstentent.
Met als gevolg dat het unieke universeel egoïstisch blijkt te zijn en het uni­ver­se­le bestaat uit 'wij-unieke egoisten'. Vervolgens 'mag' je als 'unieke identiteit' een universeel egoïstisch stemadvies uitbrengen. Want zo houdt het anar­chis­ten­sys­teem zich Recht-s... in egoïstisch verzuilde [familie] Stand. 

De wereld van vandaag de dag laat zien dat menig mens en [familie]cultuur weinig of niets heeft geleerd [of willeren] van de misstanden in de wereld van gisteren en vroeger. Integendeel, velen(weer)spiegelen gebiologeerd, dan wel neurotisch of geïndoctrineerd, de fouten uit het lang vervlogen en recente (familie)verleden, verheerlijkendegenen die beschadigend warenof zijn en wat beschadigend was en is en verketterenal wat of wie goed was en is. Zelfs als het niet in hun kraam te pas komt.


Tot genoegen van 'De Grote Egoïst', want in een wereld waar collectief gewetenloos gehandeld wordt - onder het mom van 'mijn naam is (angst)haas, ik heb een hele familie die zich zo gedraagt' - heeft de grootste psychopaat altijd gelijk. Je zou er eens slachtoffer van worden nietwaar. Hij/zij heeft immers de grootste, machtigste groep zombie-achtig papegaaiende volgelingen achter zich staan, want zonder dat begint zelfs een ['goddelijke'] psychopaat niks.


Vandaar dat zowel bewust gekozen gewetenlozen als gebrainwashte zombies niet voor rede vatbaar zijn en geen humaan-rechtvaardige grenzen accepteren [als volgelingen van psychopatische leiders]. Ze denken als een anarchist, communistisch [iedereen is gelijk, dus niemand is de baas] en voelen zich libertijns, kapitalistisch, want hebberig, eerzuchtig, misdadig en machtswellustig zijn loont om het hoogste goed, eigen genot en -welzijn, te verwerven. Daarom vinden ze sadistische vrijheid voor de één [bv. Egyptische farao/-mythologie], en masochistische slavernij voor de ander [bv. Joodse, Christelijke en Islamitische religie] een vanzelfsprekend goed. Wel zo veilig. En tactisch. Denken ze.
Tot frustratie van humaan-rechtvaardigen; dat is immers trekken aan een dood, dan wel masochistisch geweten.

**

De jacht op humaniteit en rechtvaardigheid

Want meer dan ooit beseffen humaan-rechtvaardig ingestelde mensen hoe laat het is. Hoe waardevol vrede, vrijheid en een rechtvaardige verdeling van mogelijkheden en middelen is. En hoe ver weg die is. Hoe ze worden bedreigd en opgejaagd door de economische maffiapolitiek van de libertijnse elite en de [libertijns uitgelokte] haatcampagnes van de anarchistische massa op iedereen die kritiek heeft op en waarschuwt voor de gevolgen van tiranniek egoïsme en nihilisme.
Humaan-rechtvaardig ingestelde mensen hebben namelijk ideeën hoe het beter kan. Daarom hebben velen van hen zich georganiseerd in allerhande groepen en organisaties. Veel groepen en organisaties zijn [vaak al jarenlang] op allerhande terreinen actief. Ieder op hun eigen wijze verzetten zij zich en/of hebben zij zich - al dan niet ondergronds - verzet tegen onredelijkheid en onmenselijkheid en komen zij op voor de rechten van de mens10, dier en milieu.

Maar velen van hen waren niet opgewassen tegen de overmacht van egoïsten en hebben vroeg of laat het onderspit gedolven. En velen voelen zich machteloos omdat er zoveel slachtoffers waren en zijn die ze niet konden of kunnen redden en zoveel [gebrainwashte slachtoffer-] daders [stock­holm­syn­droom11] nog steeds niet voor rede vatbaar zijn. Sommigen vragen zich zelfs mismoedig af wie er nog wél voor rede vatbaar is in deze door egoïsten gedomineerde maatschappij vol vriendjespolitiek, bedrijfsmaffioso, we­ten­schaps­frau­deurs, mediatrucages & familietirannen.


Daarom luidden de nog niet moedelozen onder hen de noodklok. 'Wakker worden!'. 'Hoogste tijd!'. 'Werk aan de wereld...!'.

Succes zit niet in een aanzienlijk belegde boterham
maar in de grootte van je zelf­kri­tisch ver­mo­gen
en de manier waarop je fouten herstelt.

En toen kwam Jesse Klaver, de nieuwe fractieleider van GroenLinksmet een nieuwe humaan-rechtvaardige impuls. Met zijn constructieve opstelling en oog voor linkse [dwz. humaan-rechtvaardige] samenwerking inspireerde hij vriend en vijand. Dankzij zijn 'kom op mensen', 'we gaan Nederland veranderen', groen & links, 'weg met dat economisme, geld moet geen kernwaarde zijn', en zijn vele, kleine en grote meetups om mensen wakker te schudden en aan het denken te zetten, kreeg menig humaan-rechtvaardig ingesteld mens weer nieuwe moed en enthousiasme.

De obsessief anarchistenvriendjes na-jagende en libertijnse Macht, Aanzien en Geld toe-eigende egoïstenclub reageert gealarmeerd. Die ziet de bui al hangen. Stel je voor dat de mensheid alsnog voor rede vatbaar wordt, wat dan; waar blijf je dan als anarchistenvolk en libertijnse elite zijnde? Ze moeten er niet aan denken. Allerhande dictatoriale spookbeelden doemen op.

Dat ze projecteren, dat ze zelf (groeps)dictators zijn die anderen gewetenloos uitbuiten en tiranniseren komt niet in hun kleuterachtige egoïstenbrein op. Zover denken ze niet. Ze apen immers na. Ze spiegelen gewetenloze denkbeelden, gewetenloze gevoelens en gewetenloze gewoontes. Collectief, want anders horen ze er niet bij. 

**

En daar staan ze dan...

De 'wij dulden geen kritiek' kiezers tegenover de 'redelijkheid begint bij zelf-kritisch zijn' kiezers.

De leden van de ene groep zijn het onderling altijd manipulatief eens want de anderen dulden immers geen kritiek. Hier heeft degene die het minst tegen kritiek kan altijd gelijk en daarmee de macht en is de grootste manipulator de baas. Daarom storten ze zich altijd als één manipulator heethoofdig op al diegenen die het niet met hun [leider] eens zijn.

De leden van de andere groep zijn vaak met elkaar en anderen in discussie over wat redelijk en rechtvaardig is en wat niet en denken daar zelf-kritisch over na. Zij kunnen van mening verschillen maar gaan daar respectvol mee om. Dus ook naar tegenstanders. Bij hun is rechtvaardigheid en humaniteit de baas.

Daarom had iedereen zo zijn of haar eigen redenen om te gaan stemmen. Want over één ding zijn ze het allemaal eens: iedereen wil het anders.

De ene groep [in de volksmond politiek rechts genoemd] vindt hun - al dan niet elitaire - anarchistenclub prima zoals het is, maar wil wel meer libertijnse vrijheid voor zichzelf en zodanig gekapitaliseerde regelgeving dat het ongemerkt uitmondt in communistisch aangestuurd zombiegedrag voor de gewetensvolle rest.

De andere groep [in de volksmond politiek links genoemd] ziet die Orwell-bui al hangen en duldt überhaupt geen libertijns-anarchistische [oftewel hoogmoedig misdadige] vrijheid, maar alleen individuele vrijheid en zeggenschap voor iedereen op basis van humaan-rechtvaardige voorwaarden, dwz. mits niet beschadigend voor zichzelf en anderen. Maar zij verschillen van mening over de aanpak en uitwerking ervan.

**

En het resultaat?

Egoïst-en-hiërarchie: VVD-33, PVV-20, CDA-19, SGP-3, FvD-2 = 77
Hiërarchisch gecultiveerde naastenliefde: CU-5
Humaan-recht: D66-19, GL-14, SP-14, PvdA-9, PvdD-5, 50Plus-4, Denk-3 = 68

Libertijnse 'democratie':[= eigen leider-familie-volk belang eerst]

[Saraitisch]    Economische Libertijnen hiërarchie belangen: VVD-33 = 33
[Abramitisch] Goddelijke hiërarchie-politiek belangen: CDA-19, SGP-3 = 22
[Israelitisch]   Hiërarchisch gecultiveerde egoïst-en-volk belangen: PVV-20, FvD-2 = 22

[Jezuïtisch]     Hiërarchisch gecultiveerde naastenliefde belangen CU-5

Rechtvaardige democratie: [= algemeen belang mens-en-dier-milieu eerst]
Democratische belangen: D66-19
Natuur en milieu belangen: GL-14
Zwakkeren belangen: SP-14
Arbeiders belangen: PvdA-9
Dieren belangen: PvdD-5
Senioren belangen: 50+-4
Allochtonen belangen: Denk-3

Oftewel, de egoïst-en-hiërarchie heeft gewonnen. Alweer. Met een minimale voorsprong weliswaar, maar toch.... Voor de zoveelste keer.... manipuleert 'De Goddelijkste Libertijn' 'De Grootste Egoïst"(-en-Groep) om te bepalen wie wat krijgt en wie niets. En waarom en wanneer wel en niet. Met andere woorden: het 'eert de goddelijk hiërarchische politiek van het libertijnse familie-kapitaal' heeft het 'eigen familie-volk eerst' weer veel voordeel opgeleverd. Ze krijgen er immers een goddelijk koninkrijk voor terug. Geloven ze. De egoistisch gemanipuleerde ezels.
Want, zoals ik al zei, er hangt een gewetenloos prijskaartje aan: je wordt geacht niet verder te kijken dan kortzichtig egoïstenbelang. Een goddelijke libertijn is immers een eerzuchtige a-narc(h)ist. En anarchisten laten zich de redelijke les niet lezen. Die accepteren geen kritiek. Dan worden ze des duivels.... onredelijke kleuters, die denken dat de wereld om hun draait. Weten zij veel....
Daarom mag je ook niet van de boom der kennis van goed en kwaad weten. Laat staan daar de memoriserende vruchten van plukken. Die zijn voor hun. Want zo kunnen zij bepalen wat goed [voor je] is en wat niet. En wie 'goed' doet - in hun door afgunst vertroebelde en aan machtswellust, (zelf)verheerlijking en hebzucht verslaafde 'eigen belang eerst' ogen - en wie niet. En welke contactuele, intellectuele, economische & culturele hel al diegenen te wachten staan die het wagen er anders over te denken of het beter te weten en hun tegen te spreken en/of tegen te werken. Bijvoorbeeld door in verzet te komen en hulp te bieden aan de slachtoffers van al die egoïsten.

Hoezo Volkspartij voor Vrijheid en Democratie? Hoezo Christen Democratisch Appel? Hoezo Partij voor de Vrijheid. Hoezo Forum voor Democratie? Egoïstendictatuur zal je bedoelen. Ook voor jezelf, Libertijnen, Anarchisten en [Go(e)d]-Gelovigen. Wat dacht je, door libertijns te kiezen anarchistische zelfbeschikkingsrecht en vrijheid van meningsuiting te hebben? Zelf-bewustzijn en zelf-kennis te kunnen ontwikkelen en vrij over zelf-kritiek en zelf-controle te kunnen beschikken? Kom nou. Het libertijnse leider-volger systeem heeft immers gewonnen. En daarmee de verzuiling van de egoïst-en-anarchie.

Jullie zijn er met open ogen ingetrapt egotrippers. De zoveelste kiezersgeneratie die voor de zoveelste verkiezingen een ezel maakt van zichzelf. En wie moet jullie daaruit redden? Wat denk je....?! 

**
 

Bronnen:

 1. Opkomst verkiezingen 2017:
  https://www.parlement.com/id/vh8lnhrp8wsz/opkomst_bij_­twee­de_kamerverkiezingen.

 2. MT.nl / VVD/beloning:
  https://www.mt.nl/nieuws/vvd-grootste-ondanks-nederlaag-­arcadis-wil-betere-beloning-bestuur/533557?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=link&utm_campaign=nieuwsbrief-donderdag-16-maart

 3. NRC / Arcadis:
  https://www.nrc.nl/nieuws/2017/02/16/en-toen-betaalde-de-klant-niet-meer-6733915-a1546434

 4. Libertarisme:
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Libertarisme;
  https://en.wikipedia.­org­/­wiki/Libertarianism

 5. Libertijn: Een elitair reagerende gewetenloze die de misdaad omarmt maar zich in de meeste gevallen voordoet als libertariër.

 6. Maffiose: https://nl.wikipedia.org/wiki/Maffia

 7. Damocles: https://nl.wikipedia.org/wiki/Damocles

 8. Gelijkenis: Naar hun beeld en gelijkenis: Bijbel/ Genesis 1:26.

 9. Psychopatische:
  http://achterdesamenleving.nl/wat-drijft-de-psychopaat/#.WVtF­F3X­y­gW1

 10. Rechten van de mens:
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Universele_Verklaring_van_de_­Rechten_van_de_Mens

 11. Stockholsyndroom: https://en.wikipedia.org/wiki/Stockholm_syndrome

 

Zelf & Anderen