U bent hier

Verkiezingskoorts

afbeelding van Elze
Er waart verkiezings­koorts in Nederland. De op­vat­tin­gen en beloftes vliegen je om de oren. Ineens moet het con­for­mis­ten­volk keuzes maken. Ineens moeten potentiële leiders het volk zien te over­tui­gen van het nut van zijn of haar be­leids­plan­nen. En ineens neemt iedere conformistenleider met rat­ten­van­gers-vertoon het standpunt van zijn of haar achterban in. Pre­cies zoals de con­for­mis­tische ach­ter­ban het graag hoort en ziet. Zit mijn kleding goed, mijn stropdas recht(s) voor, zijn mijn ver­halen goed geslepen? Want de ach­ter­ban wil macht. Wil achter het [be]stuur van Neer­lands volk en hun lei­der is hun hoop in economisch bange dagen. Die mag de onaangename kastanjes voor zijn of haar achterban uit het vuur halen. En dat doen ze graag, die leiders. Die zijn dol op kas­tan­jes, vooral als ze in het verbale vuur heb­ben ge­ze­ten. Daarom krui­sen ze graag de verbale degens met de leiders van andere achterbannen. Want hoe groter zijn of haar ach­terban, hoe gro­ter zijn of haar bestuursrecht. En hoe groter zijn of haar be­stuurs­recht des te meer de leider in de melk te brok­ke­len heeft. En dus vlie­gen de be­re­ken­de beloftes en aanvallen je om de oren.
 
Kom maar
mijn, zijn en haar achterban,
kom maar eens kijken wat ik wel
en hij en zij niet waarmaken kan.
Ik hak jullie al­lemaal
in mijn mooie praatjes pan,
ook al krijg ik daar straks
weer ellende en kopzorgen van.
Want het is nog maar de vraag
of ik met mijn beleidsplan
zijn of haar beloftes en aanvalsplan
wel aankan
Kijk dan.....
 
Want nog één nachtje slapen en dan moeten de berekende beloftes en mooie praatjes worden waar­gemaakt. Dan moet er worden onder­handeld met de leiders van andere achter­ban­nen. Dan moe­ten de beleidsplannen worden gekruist. Dan zijn de be­leids­plan­nen van andere leiders ineens zijn of haar eigen be­leids­plan­nen geworden. Dat moet de leiders hun ach­ter­ban­nen zien te over­tui­gen van het nut van sa­men­ge­stel­de beleidsplannen. Dan moeten ze hun achter­ban be­to­ve­ren met een nieuw beleidsplan. En dus zijn ze al koortsachtig bezig met plannen sme­den. Voor straks. Als ap­pel­tje voor de dorst. Als de verkiezings­koorts is uit­ge­werkt.
 
Dus volk en achter­ban, kijk eens naar de his­to­rie, wat de leider recht­vaar­dig maken kan en loop niet als een kip zonder kop achter een leider an.  
 
Zelf & Anderen