U bent hier

Archief

afbeelding van elze

De wereld achter de NOS-schermen

Het was hec­tisch gis­te­ren­avond in media­land. Ie­der­een was er vol van. Vlak voor het acht uur nieuws van de NOS zou be­gin­nen be­laag­de een man met een [nep]re­vol­ver de por­tier met de eis om 10 minuten zendtijd. Hij wil­de naar stu­dio acht. Om zijn bood­schap te ver­kon­di­gen. 'Een be­lang­rij­ke bood­schap' zo zei hij. Over al­le ge­va­ren die ons be­drei­gen. Over com­plot­ten, ge­hei­me dien­sten en …..  Hij over­han­dig­de de por­tier een brief waar­op stond wat er zou ge­beu­ren als hij zijn zin niet kreeg.
afbeelding van elze

De degradatie van logica en redelijkheid

De wereld is weer eens één groot strijd­to­neel. De IS-bende, Syrië, Hamas en Israel, Rusland en Oe­kra­ï­ne....
afbeelding van elze

Lesjes leren

Wat menig wel­den­kend mens al eeu­wen­lang beweert blijkt nu ook we­ten­schap­pe­lijk bewezen. Uit we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek naar de psy­cho­lo­gi­sche as­pec­ten van geld en ma­te­ri­a­lis­me in relatie tot le­vens­stij­len, be­zig­he­den en wel­zijn blijkt dat Iets doen ge­luk­ki­ger maakt dan iets hebben.
afbeelding van elze

De organisatiemoraal

De door Europa en de VS afgekondigde han­dels­boy­cot als gevolg van op de opstelling van Rusland in de ramp rond de MH17 [de vliegramp in Oekraïne op 17-07-14] dwingt on­der­ne­mers na te denken over hun on­der­ne­mers­mo­ti­va­tie en or­ga­ni­sa­tie­mo­raal. Is het de status die het oplevert die or­ga­ni­sa­ties drijft om zoveel mogelijk geld en bezittingen te ver­za­me­len? Worden ze daardoor zo volgeladen met tes­tos­te­ron en hiër­ar­chisch als dat wordt geboycot?
afbeelding van elze

Medeleven levert verkiezingswinst op.

Uit een peiing van Maurice de Hond af­ge­lo­pen zondag blijkt dat het optreden van premier Mark Rutte en de mi­nister van buitenlandse zaken Frans Timmermans rond de vliegramp MH17, resp. vier en drie zetels opgeleverd heeft. Ook het rap­portcijfer steeg naar 5,9.
afbeelding van elze

De ramp van MH17

Weet met wie je samenwerkt. En hoe. Want je vertrouwen stellen in en sa­men­wer­ken met testosteron verslaafde sta­tus-­zoekers, die met fysiek en/­of mentaal manipulerend geweld iets naar hun nar­cis­ten­hand proberen te her­sen­spoe­len, heeft zo zijn con­se­quen­ties.
 
Een van de vele rampen van vandaag de dag die daar een stille getuige van zijn, is de ramp met de MH17.
afbeelding van elze

Eeuwige ontevredenheid

De homo sapiens is ontevreden. Niet zomaar een beetje maar zeer ontevreden. Zo erg dat het zeer doet. En dat laat hij mer­ken ook. Hij schreeuwt het uit. Zowel binnenshuis als buitenshuis. Verbaal als nonverbaal. Want de homo sa­piens wil Status. Wil een god­de­lijke positie in de familiaire samenleving.
afbeelding van elze

Honderd jaar geleden begon de 1e WO

De homo sapiens wil het maar niet laten. Al zolang hij bestaat re(a)geert hij hypothalamisch bij de beesten af met een voortdurende oorlog en strijd om zijn testosteronische macht over 'de vrouw' en 'haar nageslacht' te handhaven maar toch blijft hij hard­nek­kig de illusie houden dat hij een mensis. Dat hij een rationeel denkvermogen heeft en dat goed kan verbaliseren. Kan ja, in theorie, maar doen?.... ho maar.

afbeelding van elze

Risico-inventarisatie

De ramp met de MH17 [de vliegramp in OekraIne op 17-07-14] heeft het nog maar eens even on­be­hou­wen voor het 'voet­licht' gebracht: de Ri­si­co-­In­ven­ta­ri­sa­tie moet broodnodig worden geëvalueerd. Niet alleen wettelijk en or­ga­ni­sa­to­risch, maar ook in­di­vi­du­eel. Waar liggen de risico's, waar liggen grenzen wat toe­laat­baar is, wat doen we om risico's te ver­mij­den en wat zijn de acties als die worden overschreden.
afbeelding van elze

Operatie Beschermend Schild

'Israel heeft zondag de meeste troepen teruggetrokken uit de Gazastrook. Maar er is nog geen officieel ein­de gemaakt aan de operatie Beschermend Schild, schrijft de Israëlische krant Haaretz zondagmiddag', aldus Nu.nl. 
 
Vraag die de meneen in de Gazastrook en elders in Palestina en Israel en daarbuiten bezighoudt is wanneer daar wel een einde aan komt.

Pagina's