U bent hier

Archief

afbeelding van Elze te Winkel

Het succes van gewetenlozen.

Soort zoekt soort. Hoe gewetenlozer je bent hoe meer succes je oogst bij de 'alles kan en alles mag'.generatie uit de jaren 80 en 90. Hier een artikel van de NOS van 14-03-15, over het stemgedrag van de Nederlandse kiezer op dit moment, in het licht van de verkiezingen voor de Provinciale Staten, op 18-03-15.

afbeelding van Elze te Winkel

Het doel en het middel

Volgens de waan van de [opper]macht heiligt het doel de middelen. Maar wie/wat is het middel en wie bepaalt dat doel? Hier een Duitse documentaire van Die ZDF-zeit op 17-02-15 over de 'Mensch Putin!' 

afbeelding van Elze te Winkel

Politieke waanzin

Sommige politici voelen zich zo oppermachtig dat zij denken te bepalen dat, hoe en waarin anderen mogen reïncarneren. Hier een artikel van 14-03-15 van Marije Vlaskamp in De Volkskrant over de Chinese waan van de dag.
afbeelding van Elze te Winkel

De prijs van zwak onderwijs

De Nederlandse kenniswereld zit vol Sara's en Abrahams die over de ruggen van anderen rijk en machtig willen worden. Hier een artikel van Paul Jungbluth in Vrij Nederland van 25-02-15, over de terugkeer van het standenonderwijs. 
 
afbeelding van Elze te Winkel

De wereld achter de NOS-schermen

Het was hec­tisch gis­te­ren­avond in media­land. Ie­der­een was er vol van. Vlak voor het acht uur nieuws van de NOS zou be­gin­nen be­laag­de een man met een [nep]re­vol­ver de por­tier met de eis om 10 minuten zendtijd. Hij wil­de naar stu­dio acht. Om zijn bood­schap te ver­kon­di­gen. 'Een be­lang­rij­ke bood­schap' zo zei hij. Over al­le ge­va­ren die ons be­drei­gen. Over com­plot­ten, ge­hei­me dien­sten en …..  Hij over­han­dig­de de por­tier een brief waar­op stond wat er zou ge­beu­ren als hij zijn zin niet kreeg.
afbeelding van Elze te Winkel

De degradatie van logica en redelijkheid

De wereld is weer eens één groot strijd­to­neel. De IS-bende, Syrië, Hamas en Israel, Rusland en Oe­kra­ï­ne....
afbeelding van Elze te Winkel

Lesjes leren

Wat menig wel­den­kend mens al eeu­wen­lang beweert blijkt nu ook we­ten­schap­pe­lijk bewezen. Uit we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek naar de psy­cho­lo­gi­sche as­pec­ten van geld en ma­te­ri­a­lis­me in relatie tot le­vens­stij­len, be­zig­he­den en wel­zijn blijkt dat Iets doen ge­luk­ki­ger maakt dan iets hebben.
afbeelding van Elze te Winkel

De organisatiemoraal

De door Europa en de VS afgekondigde han­dels­boy­cot als gevolg van op de opstelling van Rusland in de ramp rond de MH17 [de vliegramp in Oekraïne op 17-07-14] dwingt on­der­ne­mers na te denken over hun on­der­ne­mers­mo­ti­va­tie en or­ga­ni­sa­tie­mo­raal. Is het de status die het oplevert die or­ga­ni­sa­ties drijft om zoveel mogelijk geld en bezittingen te ver­za­me­len? Worden ze daardoor zo volgeladen met tes­tos­te­ron en hiër­ar­chisch als dat wordt geboycot?
afbeelding van Elze te Winkel

Medeleven levert verkiezingswinst op.

Uit een peiing van Maurice de Hond af­ge­lo­pen zondag blijkt dat het optreden van premier Mark Rutte en de mi­nister van buitenlandse zaken Frans Timmermans rond de vliegramp MH17, resp. vier en drie zetels opgeleverd heeft. Ook het rap­portcijfer steeg naar 5,9.
afbeelding van Elze te Winkel

De ramp van MH17

Weet met wie je samenwerkt. En hoe. Want je vertrouwen stellen in en sa­men­wer­ken met testosteron verslaafde sta­tus-­zoekers, die met fysiek en/­of mentaal manipulerend geweld iets naar hun nar­cis­ten­hand proberen te her­sen­spoe­len, heeft zo zijn con­se­quen­ties.
 
Een van de vele rampen van vandaag de dag die daar een stille getuige van zijn, is de ramp met de MH17.

Pagina's