U bent hier

1.1.2. Woningvoorziening

afbeelding van Elze

De lokale, nationale en internationale overheid/VN is als door de burgers aangewezen dienst­verlener ver­ant­woor­de­lijk dat ie­der­een een dak boven zijn hoofd heeft.

Dak- en thuislozen moeten onmiddellijk passende woonruimte aangeboden krijgen [zie 4.2.2/2, Edward T. Hall].

Bij gebrek aan woonruimte moet de overheid snel en adequaat ingrijpen met snel-klaar-wo­nin­gen, ombou­wen van leegstaande bedrijfsruimtes, e.d.

De overheid/VN maakt perio­diek de stand op van de hoeveelheid woningen en een prognose van de te verwachten stijging of da­ling van de woningbehoefte. Hierbij wordt zowel met huur- en koop­wo­nin­gen rekening gehouden, als met type woonhuis en leefbehoeftes van be­wo­ners.

Koop en huurprijzen worden vastgesteld op basis van oppervlakte, voorzieningen en lig­ging. Ie­der­een kan een wo­ning hu­ren op basis van behoefte [huur-op-maat]. Prijs­ver­ho­gin­gen vinden alleen plaats op basis van inflatie­cor­rec­tie, verbeterde voor­zie­nin­gen en woon­om­ge­ving. Bij ver­min­de­ring van de waarde van de woning en/of woonomgeving vindt een tus­sen­tijdse prijs­ver­la­ging plaats. Voor de lagere in­ko­mens wordt een kor­ting op basis van inkomen berekend. De sociale woningbouw wordt afge­schaft.

Het huren van een woning wordt als een koopaandeel beschou­wd en als zodanig vast­ge­legd. De huurder kan naar gewenst tijdelijk of periodiek meer en sneller af­los­sen. Na vol­le­di­ge aflossing wor­den door de verhuurder administratie en on­der­houds­kos­ten in rekening ge­bracht. Ook deze kun­nen in maandelijkse termijnen worden afgelost. Bij voortijdige verhui­zing krijgt de huurder de reeds be­taal­de huur, na aftrek van de adad­mi­ni­stra­tie en on­der­houds­kos­ten, terug.