U bent hier

Levensfasen in schema

afbeelding van Elze
[Voorlopig hier alleen de schema's.]
 
Mijn hypothese is dat het rationele en emotio­ne­le le­ven van een mens evolueert aan de hand van de ontwikkeling van vier fa­sen van negen maan­den. Deze vier fasen [die een herhaling zijn van de ne­gen maanden voor de geboorte] spelen zich intrinsiek af in ieder individu en extrinsiek, als on­der­deel van een familie/groep in de kleine ­we­reld thuis en de grote wereld daar­buiten. 
 
In sche­ma gezet ziet dit er als volgt uit: 

BASIS PERIODE:
Fase
Positiie
Gedragsppatroon
Maanden
Eerste periode
afk.
1
Ik wil
individueel
0 – 9 mnd.
nul – bijna één jaar
0 – b1
2
Ik kan
sociaal
9 – 18 mnd.
bijna 1 – anderhalf jaar
b1 – 1h
3
Ik doe
verantwoordelijk
18 – 27 mnd.
anderhalf – twee-en-kwart
1h – 2k
4
Ik ben
zelfstandig
27 – 36 mnd.
twee-en-een-kwart – drie
2k – 3

Deze vier fasen heb ik als ba­sis­pe­ri­ode genomen voor de rest van het leven.

Levenscyclus

Cyclus
Jaren
Gedragspatroon
Attitude
Positie
Ontwikkeling
Jongeren
  0 – 24
individueel
Willen
Keuzes
Identiteit
Volwassenen
24 – 48
sociaal
Kunnen
Kennis
Vaardigheden
Senioren
48 – 72
verantwoordelijk
Doen
Kunde
Zelfbestuur
Ouderen
72 – 96
zelfstandig
Zijn
Kansen
Gewoontes
Bejaarden
96 – 120
individueel
Willen
Keuzes
Identiteit

Het individuele, sociale, verantwoordelijke en zelfstandige proces van de eer­ste vier fasen wordt dus het he­le leven door op hoger niveau herhaald.

ISVZ proces

Tijdperk
Individueel
Sociaal
Verantwoordelijk
Zelfstandig
Fase
0 – b1
b1 – 1h
1h – 2k
2k – 3
Periode
0 – 3
3 – 6
 6 – 9
 9 – 12
Episode
0 – 6
6 – 12
12 – 18
18 – 24
Stadium
0 – 12
12 – 24
24 – 36
36 – 48
Cyclus
0 – 24
24 – 48
48 – 72
72 – 96

De eerste ervaring op individueel, sociaal, verantwoordelijk en zelf­stan­dig willen, kunnen, doen en zijn gebied, vormt de basis voor de rest.

Stadia

1e Stadium

Focus
Individueel
Sociael
Verantwoordelijk
Zelfstandig
Zelf/anderen
0 – b1
b1 – 1h
1h – 2k
2k – 3
Scholing
3 – b4
b4 – 4h
4h – 5k
5k – 6
Werkhouding
6 – b7
b7 – 7h
7h – 8k
8k – 9
Maatschappij
9 – b10
b10 – 10h
10h – 11k
11k – 12
 

2e Stadium

Focus
Individueel
Sociaal
Verantwoordelijk
Zelfstandig
Zelf/anderen
12 – b13
b13 – 13h
13h – 14k
14k – 15
Scholing
15 – b16
b16 – 16h
16h – 17k
17k – 18
Werkhouding
18 – b19
b19 – 19h
19h – 20k
20k – 21
Maatschappij
21 – b22
b22 – 22h
22h – 23k
23k – 24


Cycli

individuele cyclus jongeren

Focus
Jaren
Gedragspatroon
Attitude
Positie
Ontwikkeling
Zelf/anderen
 0 – 6
individueel
Willen
Keuzens
Identiteit
Scholing
 6 – 12
sociaal
Kunnen
Kennnis
Vaardigheden
Werkhouding
12 – 18
verantwoordelijk
Doen
Kunde
Zelfbestuur
Maatschappij
18 – 24
zelfstandig
Zijn
Kansen
Gewoontes


Sociale cyclus volwassenen

Focus
Jaren
Gedragspatroon
Attitude
Positie
Ontwikkeling
Zelf/anderen
24 – 30
individueel
Willen
Keuzes
Identiteit
Scholing
30 – 36
sociaal
Kunnen
Kennis
Vaardigheden
Werkhouding
36 – 42
verantwoordelijk
Doen
Kunde
Zelfbestuur
Maatschappij
42 – 48
zelfstandig
Zijn
Kansen
Gewoontes


Verantwoordelijke cyclus senioren

Focus
Jaren
Gedragspatroon
Attitude
Positie
Ontwikkeling
Zelf/anderen
48 – 54
individueel
Willen
Keuzes
Identiteit
Scholing
54 – 60
sociaal
Kunnen
Kennis
Vaardigheden
Werkhouding
60 – 66
verantwoordelijk
Doen
Kunde
Zelfbestuur
Maatschappij
66 – 72
zelfstandig
Zijn
Kansen
Gewoontes


Zelfstandige cyclus ouderen

Focus
Jaren
Gedragspatroon
Attitude
Positie
Ontwikkeling
Zelf/anderen
72 – 78
individueel
Willen
Keuzes
Identiteit
Scholing
78 – 84
sociaal
Kunnen
Kennis
Vaardigheden
Werkhouding
84 – 90
verantwoordelijk
Doen
Kunde
Zelfbestuur
Maatschappij
90 – 96
zelfstandig
Zijn
Kansen
Gewoontes