U bent hier

Aanval

afbeelding van Elze

Een aan­val is een men­ta­le en/of ma­te­rië­le po­ging om an­de­ren on­der­uit te halen. De mo­tie­ven kun­nen al­ler­lei zijn. Uit­gangs­punt van de aan­val­ler(s) is dat de an­der­(en) een be­drei­ging vormt voor zich­zelf en­/of de groep waar de an­der zich ver­bon­den mee voelt, dan wel om ra­ti­o­ne­le of stra­te­gi­sche re­de­nen aan ge­li­ëerd heeft. De aan­val­ler wil of ziet geen mo­ge­lijk­he­den om via over­leg en af­stem­ming tot een ver­ge­lijk te ko­men.