U bent hier

Weten

afbeelding van Elze

2.1. Identiteit & besturingssysteem

Ieder mens heeft het recht om een zelf­ge­ko­zen identiteit in de samenleving te zijn. Een identiteit dat als een be­stu­rings­systeem zichzelf intrinsiek bestuurt en dat extrinsiek uitdraagt, mits op rechtvaardige, zichzelf en an­deren niet be­schadigende wijze a­f­stem­mend op an­deren.

afbeelding van Elze

2.2. Persoonlijke ontwikkeling

Ieder­een krijgt van jong tot oud de gelegenheid om te ontdekken en ontwikkelen wat hij of zij wil, kan en doet en wie hij of zij is of wil zijn, op voorwaarde van zichzelf en anderen niet beschadigen.

afbeelding van Elze

2.4. Menselijke interactie

Mentale autonomie betekent intrinsiek continue afwegen en kiezen wat je wil, kan, doet en wie je bent en wil zijn en hoe je dat – ongeacht hoe anderen re­a­ge­ren – op jezelf en anderen niet be­scha­di­gen­de wijze met anderen com­municeert, onderhandelt, afstemt en samenwerkt.

afbeelding van Elze

2.3 Onderzoek & educatie

Iedereen krijgt lokaal en interlokaal van jong tot oud de gelegenheid om op eigen wijze en in eigen tempo onderzoek te doen en creatieve en zakelijke projecten te ontwikkelen.

Subscribe to RSS - Weten