U bent hier

1.3.2. Stadscentrum

afbeelding van Elze

Het winkelcentrum vormt het hart van de stad. Ook hier vormt het stadscentrum [indeling als hierboven beschreven dorpscentrum] het mid­del­punt. De opbouw is vergelijkbaar met de woon­dor­pen. Alleen zijn hier rondom het stads­plein in plaats van sportaccomodaties e.d. de diverse winkels en uitgaansgele­gen­he­den ge­ves­tigd. Met daaromheen weer de ringweg voor fietspaden, auto's en busbaan.

De diverse typen grootschalige bedrijvigheid, culturele voorzieningen, ziekenzorg, educatie-in­s­tituten en gemeentelijke dienst­ver­lening worden in diverse clus­ters rond­om het centrum on­der­gebracht.

Ook hier weer groene uitvalswegen voor autos, fietspaden en busba­nen tussen de stads­clus­ters.

De buitenste stadsring bestaat weer uit een ringweg voor auto's, fietspaden en busbanen, om­geven met parkachtig groen. Deze vormt de verbinding met de diverse woondorpen.

Het karakter van bestaande stadscentra blijft behouden. Waar mogelijk en wenselijk worden met behoud van historische kenmerken elementen van het stadscentrum-wonen ingepast.