U bent hier

2.3.2. Educatieprincipes

afbeelding van Elze

Leerkans: Leren is geen plicht maar een kans om jezelf – op voorwaarde van niet beschadigen – te ontwikkelen tot degene die jij wil. Dit kan, van de wieg tot het graf, zowel thuis, in ontplooiingscen­tra als in educatie-institu­ten. De ruimtelijke inrichting is - zowel thuis, als in ontplooiingscen­tra en edu­ca­tie-­in­sti­tu­ten gebaseerd op sti­mu­le­ren van jezelf en anderen, onderling rechtvaardig af­stem­men en sa­men­wer­ken.

Constructief: De atmosfeer dient steeds positief opbouwend gericht zijn op wat iemand wil gaan kunnen en nu al kan. Ouders, leerkrachten, volwassenen, kinderen en anderen die intrinsiek en/­of ex­trin­siek do­mi­nerend en af­bre­kend of gefrustreerd zijn moeten tijdelijk of permanent uit de groep worden gezet.    

Oprecht: Waarderingen geven waar het niet terecht of gemeend is, of negatieve be­oor­delingen geven om­dat an­de­ren dat graag willen en/of het relationeel, materieel en/of maat­schap­pe­lijk voor­deel oplevert [vriend­jes­politiek] is scha­delijk; daar wordt met argumen­ten en afkeer af­stand van geno­men.    

Redelijk: Informatieoverdracht en contacten worden gelegd op basis van redelijkheid, oprechtheid, recht­vaar­dig­heid en verantwoordelijkheidsbesef. Daar­mee wordt open­lijk afstand genomen van en be­ar­gu­men­teerd stelling ge­no­men te­gen on­re­delijkheid, onop­recht­heid, negativiteit en egoïsme.