U bent hier

2. Weten

Basisrecht:  Op voor­waar­de van niet be­scha­di­gen heeft ieder mens/­iden­ti­teit recht op die in­for­ma­tie en ken­nis die hij of zij wenst om een fy­siek en men­taal zelf­stan­dig ge­ko­zen plaats­je in de we­reld in te nemen.

Basisopstelling:  Je leeft om recht­vaar­dig te evo­lu­e­ren, af te stem­men en bij te dra­gen aan de we­reld om je heen.