U bent hier

4.4.1. Rechtsbewustzijn bevorderen

afbeelding van Elze

Individuen, groepen, organisaties, culturen en beleidsmakers bewust maken dat ieder individu, op voor­waar­de van zichzelf en anderen niet be­scha­di­gen, het recht heeft om zelf een eigen wil, eigen capaciteiten, zelf ge­kozen interesses en activiteiten te creëren en – door identificatie met de ei­gen wil, eigen ca­pa­ci­tei­ten en zelf gekozen interesses en activiteiten - een zelf gekozen iden­ti­teit.

Individuen, groepen, organisaties, en culturen en beleidsmakers bewust maken van de noodzaak en het be­lang van op jezelf en anderen niet beschadigende wijze omgaan met het recht van iedereen op het ont­wik­ke­len en cultiveren van een zelf gekozen identiteit.

Individuen, groepen, organisaties, culturen en beleidsmakers bewust maken van het verschil tussen en de con­sequenties van op de juiste afstand afstemmen op en sa­men­wer­ken met jouw en anderen respecterende- en jouw en anderen beschadigende iden­ti­tei­ten.

Individuen, groepen, organisaties, culturen en beleidsmakers bewust maken van het verschil tussen en de con­sequenties van een zelf-kritisch- en een zelf-kritiekloos ver­mo­gen.

Individuen, groepen, organisaties, culturen en beleidsmakers bewust maken van de gevolgen – op de korte en lange termijn – van gebrek aan empathie en niet logisch en redelijk afstemmen en sa­men­wer­ken.

Individuen, groepen, organisaties, culturen en beleidsmakers bewust maken van de gevolgen – op de korte en lange termijn – van kritiekloos, on­nadenkend dan wel strategisch volgen van of conformeren aan egoïs­ti­sche familie – bedrijf – scholing en po­li­tie­ke, culturele of mythologisch/religieuze leiders en groepen.

Individuen, groepen, organisaties, culturen en beleidsmakers bewust maken van de gevolgen – op de korte en lange termijn – van familiair, bedrijfsmatig, politiek en/of cultureel gevrijwaard worden en/of jezelf vrij­stel­len van recht-vaardig zijn en vrij onrecht-vaardig wil­len, mogen, of moe­ten doen.

Individuen, groepen, organisaties, culturen en beleidsmakers bewust maken van de gevolgen – op de korte en lange termijn – van niet willen of mogen zien wat jouw of de familie/groep niet aanstaat.