U bent hier

4. Waarden

Basisrecht:  Op voor­waar­de van niet be­scha­di­gen heeft ieder mens/­iden­ti­teit recht op die waar­den en nor­men die hij of zij wenst om een fy­siek en men­taal zelf­stan­dig ge­ko­zen plaats­je in de we­reld in te nemen.

Basisopstelling:  Je centraliseert basiswaarden waar het moet en decentraliseert basisnormen waar het kan.