U bent hier

4.2.4. Ondersteunende Macht

afbeelding van Elze

Ondersteunende Macht:  [overheidspersoneel]. De ondersteunende macht is de feitelijk uitvoerende macht. Zij is de door de besturende macht aangestelde en gecontroleerde uitvoerder van het regeringsbeleid. Zij legt aan het eind van ieder kwartaal verantwoording af aan de besturende macht over de stand van zaken en haar bevindingen. Zij heeft zowel allerhande variabele als een aantal vast weerkerende taken en dient daarbij het volgende in acht te nemen: 

Organisatie, samenwerking & afstemming

 1. Iedere regering, departement, organisatie of groepering is een verzameling individuen die tot een rechtvaardig en logisch en redelijk functionerend en samenwerkend geheel moet worden samengevoegd, door de daartoe aangestelde leider.

 2. Iedere tijdelijke of meer permanente groepering, of dat nu een regering, departement of onderzoeksinstituut is, dan wel een semi-overheidsbedrijf, onderwijs-instituut of culturele organisatie, wordt als een meer of minder groot uitgevallen familie-organisatie beschouwd.

 3. Een regering, departement of anderszins kan pas rechtvaardig functioneren, samenwerken en afstemmen als ieder 'familielid' de vrijheid en ruimte krijgt om op niet beschadigende wijze zijn of haar taak uit te voeren.

 4. Samenwerken en afstemmen dient een plezier te worden en te blijven, geen [wed]strijd. Ieder lidafzonderlijk is daar mede-verantwoordelijk voor. 

Onderzoek & statistiek

 1. Om een goed inzicht en overzicht te krijgen maakt het daartoe belaste onderdeel van de ondersteunende macht, uit naam van de VN/overheid, periodiek een inventarisatie van de huidige en toekomstige behoefte aan kennis, kunde en werkzaamheden.

 2. Om een goed inzicht en overzicht te krijgen maakt het daartoe belaste onderdeel van de ondersteunende macht, uit naam van de VN/overheid, periodiek een inventarisatie van de aanwezige kennis, kunde en werkzaamheden.

 3. Om een goed inzicht en overzicht te krijgen groepeert het daartoe belaste onderdeel van de ondersteunende macht, uit naam van de VN/overheid, periodiek de overeenkomstige behoefte aan kennis en kunde en zet dit af tegen de aanwezige kennis en kunde.

 4. Om een goed inzicht en overzicht te krijgen groepeert het daartoe belaste onderdeel van de ondersteunende macht, uit naam van de VN/overheid, periodiek het overeenkomstige overschot aan kennis en kunde en zet dit tegenover de behoefte aan werkzaamheden en voorkeuren.

 5. Om een goed inzicht en overzicht te krijgen maakt het daartoe belaste onderdeel van de ondersteunende macht, uit naam van de VN/overheid, periodiek een inventarisatie van de oningevulde behoefte aan kennis, kunde en werkzaamheden.

 6. Om een goed inzicht en overzicht te krijgen maakt het daartoe belaste onderdeel van de ondersteunende macht, uit naam van de VN/overheid, periodiek een inventarisatie van de oningevulde voorkeuren op het gebied van werkzaamheden en kennis en kunde.

 7. Om een goed inzicht en overzicht te krijgen selecteert het daartoe belaste onderdeel van de ondersteunende macht, uit naam van de VN/overheid, vraag en aanbod op basis van een ethisch verantwoorde mentaliteit.

 8. Om een goed inzicht en overzicht te krijgen stemt het daartoe belaste onderdeel van de ondersteunende macht, uit naam van de VN/overheid, de oningevulde voorkeuren, werkzaamheden en kennis en kunde waar mogelijk op elkaar af.