U bent hier

Wonen

afbeelding van Elze

1.4. Verkeer & vervoer

Het wegennet wordt een natuurlijke en snelle verbinding voor zelf- schone-energie-producerende [openbare] vervoers­mid­delen.

afbeelding van Elze

1.3. Ruimtelijke ordening

De ruimte wordt opnieuw geordend in Esvormige woondorpen en winkel­cen­tra met daaromheen en daartussen een groene ring- en uit­vals­we­gen naar landbouw en na­tuur­ge­bieden die de brug vormen naar andere woongebieden.

afbeelding van Elze

1.2. Architectonische zaken

Woningen worden zoveel mogelijk als twee-onder-een-kap of vrijstaand gebouwd, zijn zelf-energie-voorzienend en geluids­isole­rend en ingedeeld als creatieve en zakelijke vormings­centra.

afbeelding van Elze

1.1. Huisvesting

De VN/overheid heeft de eindverantwoordelijkheid om iedereen van on­der­dak te voorzien en vanaf 18 jaar de kans te geven een woning-op-maat te huur-kopen.

Subscribe to RSS - Wonen