U bent hier

1.4. Verkeer & vervoer

afbeelding van Elze
Uitgangspunt: 

Het wegennet ter land, zee en in de lucht wordt een goed gestructureerde en snelle ver­bin­ding voor [openbare] ver­voers­mid­de­len die allemaal op basis van schone energie­bron­nen zelf-energie-voorzienend zijn en geen schade toebrengen aan mens, dier en milieu.

afbeelding van Elze

1.4.1. Wegennet

Om van A naar B te kunnen is een goed wegennet en besturingssysteem noodzakelijk dat geen schade toebrengt aan mens, dier en milieu. Daarom wordt zoveel mogelijk geïn­ves­teerd in en ge­bruik ge­maakt van goed gestructureerd en georganiseerd open­baar ver­voer als taxi, bus, trein, scheep­vaart en vlieg­ver­keer.

Wegen bestaan zoveel mogelijk uit autosnel­we­gen en fiets- en wandelpaden, omringd door groen.

Het wegennet wordt zoveel mogelijk voorzien van aparte banen voor taxi, bus en vracht­ver­voer.

Daar waar kostbare natuur moet worden opgeofferd ter wille van het wegennet en goede door­stroming wordt ofwel de weg omgeleid, ofwel elders een nieuw stuk na­tuur gecreëerd.

Het gewone en openbare vervoer wordt zelf-energie-voorzienend uitgerust op basis van na­tuur­lijke [schone] energiebronnen.

Vliegvelden mogen alleen gebouwd worden in afgelegen gebieden met een goede ver­bin­ding van openbaar vervoer en snelwegen. Bestaande vliegvelden in stedelijke gebieden mo­gen niet worden uitgebreid en moeten geleidelijk aan worden verplaatst naar elders.

Om geluidsoverlast te voorkomen moeten vliegtuigen en auto's zoveel als mogelijk geluids­iso­lerend worden gebouwd.

Onderdeel: