U bent hier

Werken

afbeelding van Elze

3.4. Kunst & cultuur

Kunst en cultuur worden net zo'n belangrijke tijdsfactor als werk en zorg. Daarom krijgt iedereen, op voorwaarde van niet beschadigen van zichzelf en ande­ren, twee dagen per week de kans om op zelf­ge­ko­zen wij­ze keuzes, kennis en kunde om te zetten in kunst­zin­ni­ge crea­ties en culturele evenementen.

afbeelding van Elze

3.1. Werk & zorg

Iedereen is, naar vermogen, zowel verantwoordelijk voor zichzelf als, naar ver­hou­ding, me­de­ver­ant­woor­de­lijk voor de zorg voor een zichzelf en anderen niet beschadigende we­reld-maatschappij.

afbeelding van Elze

3.3. Economische zaken

Er vindt een sociaal-economische hervorming van de wereldorde plaats op­dat iedere wereldburger zich verzekerd weet van een rechtvaardig ontplooiend basisbestaan. Inclusief recht op een ba­sis-inkomen, basis-educatie en ba­sis-­ge­zond­heids­zorg.

afbeelding van Elze

3.2. Natuur & leefmilieu

De mensheid neemt alle belemmeringen voor een duurzaam be­staan weg en struc­tu­reert de aarde zo dat fysieke, mentale en creatieve botsingen te voor­komen zijn.

Subscribe to RSS - Werken