U bent hier

1.2 Oefenen in signaleren

afbeelding van Elze

Waarom wil je wat je wil en doe je wat je doet? Waar­om wil je het één en doe je het ander? Waarom doe je anders dan je wil en wil je anders dan je doet?
Om dat uit te vinden gaan we met de kennis van nu kijken naar de sig­nalen van vroe­ger en nu. Daarvoor moeten we terug naar de bron van ons bestaan: de familie en om­ge­ving uit onze jeugd en alles wat daarna kwam. Terug om te kijken in hoeverre we zelf iets ge­con­sta­teerd heb­ben en in hoeverre we het eigen gemaakt hebben op basis van horen zeg­gen; van de waar­ne­min­gen en interpretaties van anderen. Kijken in hoe­ver­re we struis­vo­gel­gedrag van anderen hebben gekopieerd en in hoeverre we daar een gewoonte van hebben ge­maakt. In hoeverre we dat vandaag de dag nog steeds doen. In hoeverre we dat terwille van anderen – van de aloude familie-maatschappelijke ver­za­me­laar van de jager [of de jager van de ver­za­me­laar], of de ver­za­me­laar en/of de ja­ger – en in hoeverre we dat terwille van ons­zelf gedaan hebben en doen. Wat wilden we toen en wat willen we nu? Wil­len we dat überhaupt wel we­ten? Willen we wel ge­con­fron­teerd worden met de fou­ten, leugens en fantasietjes van ons­zelf en an­de­ren? Of blij­ven we, net als vorige ge­ne­ra­ties, liever in pla­toonse illu­sies le­ven? Blijven we lie­ver struisvo­gel­tje spelen, onder het mom, wat niet weet, wat niet deert, zo hoor ik erbij, zo ben ik net als hij en/of zij en de rest?

Voor de lief­heb­ber vol­gen hieronder di­ver­se oe­fe­nin­gen en nadenkertjes op het gebied van sig­na­leren en voorkeuren van onszelf en anderen.