U bent hier

1.2.3 Persoonlijkheid signaleren

afbeelding van Elze
 
 
Persoonlijkheid signaleren
mentaal
positief
mentaal
negatief
fysiek
positief
fysiek
negatief
1
Wat waren/zijn je in­di­vi­du­ele behoeften?
 
 
 
 
2
Wat waren/zijn je sociale be­hoef­ten?
 
 
 
 
3
Wat waren/zijn je individuele mo­ge­lijk­he­den?
 
 
 
 
4
Wat waren/zijn je sociale mo­ge­lijk­he­den ?
 
 
 
 
5
Wat waren/zijn je in­di­vi­du­ele ac­ti­vi­tei­ten?
 
 
 
 
6
Wat waren/zijn je sociale ac­ti­vi­tei­ten ?
 
 
 
 
7
Wat waren/zijn je in­di­vi­du­ele grenzen?
 
 
 
 
8
Wat waren/zijn je sociale grenzen?
 
 
 
 
 
Door op gezette tijden stil te staan bij je indviduele en sociale behoeftes, mo­ge­lijkheden, ac­ti­vi­tei­ten en grenzen kun je waar nodig bijtijds bijsturen.