U bent hier

2.2 Oefenen in structureren

afbeelding van Elze

Kiest u maar. Of je zonderje eigen signalen af van die van an­der­en en struc­tureeralle binnenkomende en uitgaande signalen tot een ei­gen uniek sys­teem, met alle risico's op con­fron­ta­tie met de signalen en in­ter­pretaties van an­der­en vandien, óf je vor­mt een identiek sig­na­le­ren­de en in­ter­pre­te­ren­de eenheid met an­der­en, maar komt voort­du­rend in bot­sing met je eigen sig­nalen en in­ter­pre­ta­ties. Net zolang tot je murw ge­slagen, je ei­gen signalen en in­terpretaties, oftewel, je eigen sig­na­len­sys­teem, of­te­wel, je eigen unieke identiteit hebt ingeruild voor een uni­ver­se­le
Want dat is het gevolg als je het aan­ge­naam wil houden. Als je geen conflict wil met de om­ge­ving maar ook niet met jezelf. Als je denkt de vrede te kun­nen hand­ha­ven door op een universele manier te in­ter­pre­te­ren en op een uni­ver­sele ma­nier te func­ti­o­ne­ren.

  • Dan koppel je oorlog en vrede op een k-o(r)s(t)­mo­sische manier aan elkaar.
  • Dan krijg je alleen vrede als je jezelf en an­der­en op een strijdvaardige manier dwingt je te onderwerpen aan het recht van de sterkste.. groep.
  • Dan moet je uniform alle exclusiviteit in je­zelf en anderen bestrijden als zijn­de on­aan­ge­naam; als te eigen-aardig, te on-­be­van­gen, te ei­gen­ge­reid. Als te bedreigend voor de oorlogszuchtige vrede van de groep. En dus te on-belangrijk.
  • Dan tolereer je dat de leu­gen re­geert, het onrecht zegeviert, dat goed slecht is en slecht goed en eigen voor­keuren, ver­wach­tin­gen en fouten, de voorkeuren, ver­wach­tin­gen en fou­ten van de groep zijn.
  • Daaccepteer je dat zelfkritiek, kritiek op de groep is. En dus con­flic­te­rend. En dus on­aan­ge­naam. En dus ongewenst. 

Met andere woorden, het is kiezen of delen. Óf je bent een zelfstandig struc­tu­rerend systeem maar komt voortdurend in con­flict met mensen die jouw en anderen met oorlogszuchtige middelen hun vre­des­stra­te­gie willen op­drin­gen, óf je conformeert je en hebnet zolang een conflict met jezelf tot je geen zelf meer hebt.

Voor de lief­heb­ber vol­gen hieronder di­ver­se oe­fe­nin­gen en nadenkertjes op het gebied van structureren en systematiseren van signalen, denkbeelden en voorwaarden van onszelf en an­de­ren.