U bent hier

2.2.1 Uitgangspositie afbakenen

afbeelding van Elze
 
 
Strijd of humaniteit of beide tegelijk
1
Wil je ongeremd je gang kun­nen gaan en con­cur­re­ren en strijden met ie­der­een die jouw belem­mert om te doen waar je zin aan hebt, ook als je daar­mee van al­les en ie­der­een be­scha­digd?
Wil je een vre­de­lie­ven­de we­reld waar iedereen ge­weld­loos met el­kaar om­gaat?
Of wil je allebei te­ge­lijk en één en an­der combi­ne­ren naar het jouw uit­komt?
2
Denk je dat jagen, con­cur­reren en strijd om ver­za­me­lingen te krijgen en te be­houden de enige vorm van zin­vol actief be­zig zijn is?
Zie je allerlei mo­ge­lijk­he­den om zon­der con­cur­ren­tie en strijd in­tel­lec­tu­eel en hand­vaar­dig cre­atief on­der­ne­mend bezig te zijn?
Of wil je allebei te­ge­lijk en één en an­der combi­ne­ren naar het jouw uit­komt?
3
Denk je dat een vre­de­lie­ven­de we­reld een pas­sie­ve en saaie wereld is waar al­les vast ligt?
Heb je bij een vrede­lie­ven­de we­reld een speel­se dy­na­miek voor ogen op basis van een elkaar niet bescha­digend uit­gangs­punt?
Of wil je allebei te­ge­lijk en één en an­der combi­ne­ren naar het jouw uit­komt?
4
Denk je dat je alleen met ge­weld gren­zen kunt stel­l­en, conflicten op­los­sen en sa­men­wer­ken?
Denk je dat er ge­weld­lo­ze mo­ge­lijk­heden zijn om pais en vree te be­werk­stel­ligen en samen te wer­ken?
Of wil je allebei te­ge­lijk en één en an­der combi­ne­ren naar het jouw uit­komt?
5
Wil je uniformiteit?
Wil je exclusiviteit?
Of wil je allebei te­ge­lijk en één en an­der combi­ne­ren naar het jouw uit­komt?
6
Wil je de stijd aan met alles wat on­aan­ge­naam is?
Onderzoek je waarom je iets on­aan­genaam vindt en kijk je hoe je dat op recht­vaar­dige wijze kunt om­bui­gen tot iets aangenaams?
Of wil je allebei te­ge­lijk en één en an­der combi­ne­ren naar het jouw uit­komt?
7a
In hoeverre heb je je uit­gangs­punten zelf gekozen?
7b
In hoeverre houd je vast aan je uitgangs­punten? [Wat heb je er voor over?]
7c
In hoeverre ben je bereid je uitgangspunten bij te stellen of te veranderen?
 
Door op gezette tijden stil te staan bij je uitgangspositie en de consequenties daarvan op korte en lange termijn, kun je je basisprincipe naar wens bij­stel­len en andere keuzes daarop afstemmen.