U bent hier

2.2.2 Basisopstelling definiëren

afbeelding van Elze
 
 
Basisopstelling definiëren
ja
nee
soms
1
Ben je bereid om de waarheid on­der ogen te zien, ook als die niet aan­ge­naam is voor jou­zelf en anderen?
 
 
 
2
Ben je bereid om af­stand te nemen van on­recht­vaar­dig­e elementen van jouzelf en an­de­ren?
 
 
 
3
Ben je bereid om slech­te gewoon­tes af te leren en goe­de aan te leren?
 
 
 
4
Ben je bereid de con­sequenties van [on]recht­vaar­dig ge­drag te aan­vaarden?
 
 
 
 
Door op gezette tijden je basisopstelling onder de loep te nemen, dan wel te heroverwegen, kun je beter inspelen op de ge­vol­gen daarvan.