U bent hier

Definities

Hieronder staan zowel persoonlijke definities van in diverse teksten gebruikte terminologie, als een verzameling kop­pe­lingen van historische en heden­daagse feiten. De informatie is ontleend aan wikipedia, encyclo.nl en andere [wetenschappelijke en jour­na­listieke] bronnen en naar eigen inzichten samen­gebundeld. Het is bedoeld als ach­ter­grond­informatie die aanvullende feiten en inzichten geeft over specifieke on­der­wer­pen die in de context vallen van deze site. Het wordt van tijd tot tijd aan­ge­vuld en uitgebreid en waar nodig ge­cor­rigeerd.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

afbeelding van Elze

Leedvermaak

Leed­ver­maak is een wraak­zuch­ti­ge emo­tie, is je ver­ma­ken met het leed van een an­der. Zo­wel in het ver­le­den als in het he­den voor­beel­den te over waar dat toe kan lei­den. Ge­we­ten­loos als hij is praat de ho­mo-­sa­piens dat met al­ler­han­de ar­gum­en­ten goed.