U bent hier

Definities

Hieronder staan zowel persoonlijke definities van in diverse teksten gebruikte terminologie, als een verzameling kop­pe­lingen van historische en heden­daagse feiten. De informatie is ontleend aan wikipedia, encyclo.nl en andere [wetenschappelijke en jour­na­listieke] bronnen en naar eigen inzichten samen­gebundeld. Het is bedoeld als ach­ter­grond­informatie die aanvullende feiten en inzichten geeft over specifieke on­der­wer­pen die in de context vallen van deze site. Het wordt van tijd tot tijd aan­ge­vuld en uitgebreid en waar nodig ge­cor­rigeerd.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

afbeelding van Elze

Y - symboliek

Net als de X staat de Y voor meer­de­re be­te­ke­nis­sen. In de eer­ste plaats is het de 25e let­ter uit het hui­di­ge La­tijn­se al­fa­bet, de 20e let­ter uit het Griek­se en de 6e letter uit het Ka­naä­ni­tische [mee­stal Fe­ni­ci­sche ge­noemd] en Se­mi­ti­sche al­fa­bet.