U bent hier

Definities

Hieronder staan zowel persoonlijke definities van in diverse teksten gebruikte terminologie, als een verzameling kop­pe­lingen van historische en heden­daagse feiten. De informatie is ontleend aan wikipedia, encyclo.nl en andere [wetenschappelijke en jour­na­listieke] bronnen en naar eigen inzichten samen­gebundeld. Het is bedoeld als ach­ter­grond­informatie die aanvullende feiten en inzichten geeft over specifieke on­der­wer­pen die in de context vallen van deze site. Het wordt van tijd tot tijd aan­ge­vuld en uitgebreid en waar nodig ge­cor­rigeerd.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

afbeelding van Elze

Jaloezie

Ja­loe­zie is een emo­tie die je be­wust maakt dat je iets wil wat een an­der al heeft. De emo­tie at­ten­deert je op wat je wil. En dat kan van al­les zijn, va­rië­rend van iets kun­nen, iets doen of iets zijn tot iets heb­ben, we­ten of for­me­ren. Het is dus een han­di­ge emo­tie als je ver­ge­ten was wat je ei­gen­lijk wil­de of nau­we­lijks of niet hebt na­ge­dacht over wat je in de na­bij­e toe­komst nog meer wil. Het maakt je ook in een flits dui­de­lijk dat je dat nu nog niet hebt. Dat je dat mis­schien wel had ge­wild.