U bent hier

Definities

Hieronder staan zowel persoonlijke definities van in diverse teksten gebruikte terminologie, als een verzameling kop­pe­lingen van historische en heden­daagse feiten. De informatie is ontleend aan wikipedia, encyclo.nl en andere [wetenschappelijke en jour­na­listieke] bronnen en naar eigen inzichten samen­gebundeld. Het is bedoeld als ach­ter­grond­informatie die aanvullende feiten en inzichten geeft over specifieke on­der­wer­pen die in de context vallen van deze site. Het wordt van tijd tot tijd aan­ge­vuld en uitgebreid en waar nodig ge­cor­rigeerd.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

afbeelding van Elze

Onbehoorlijk bestuur

Onbehoorlijk bestuur, er valt veel over te zeggen. Hieronder een voorbeeld. 

De WODC affaire: 

afbeelding van Elze

Onverschilligheid

On­ver­schil­lig­heid is niet warm of koud er­gens van wor­den. Goed en kwaad be­staat niet, net zomin als waar­heid en leu­gen. On­ver­schil­li­gen sche­ren alles over één kam. Het zijn niets­is­ten, ook wel ni­hi­lis­ten genoemd. Niets doet er toe. Behalve zij­zelf.